Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Agencija izrekla opomenu apatinskom odborniku čiji je medij dobio sredstva na opštinskom konkursu

04.11.2019.

Apatinski medij 025info, u većinskom vlasništvu odbornika apatinske Skupštine opštine Ilije Bursaća, dobio je 900.000 na medijskom konkursu opštine, i to samo dva meseca pre nego što je Agencija za borbu protiv korupcije ovom odborniku izrekla opomenu zbog slične situacije na prošlogodišnjem konkursu.
Agencija je Iliji Bursaću izrekla Meru javnog objavljivanja odluke o povredi Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije jer Agenciju nije obavestio o tome da obavlja posao direktora u privrednim društvima "Unija plus" (kasnije preimenovano u 025info) i "ApaOne". Napominje se da on nije preneo svoja upravljačka prava u ovim privrednim društvima 30 dana od dana izbora na javnu funkciju.
Takođe, on je postupio suprotno zakonu tako što je sa predsednikom opštine zaključio Ugovor o sufinansiranju projekta u oblasti javnog informisanja u 2018. godini u iznosu od 1.800.000 dinara, a da o sukobu interesa nije pismeno obavestio Agenciju.
Izjašnjavajući se o rešenju Agencije, Bursać je naveo da je prenošenje upravljačkih prava pravno "nesigurno" jer bi na drugo lice morao da prenese i status člana privrednog društva, pri čemu bi se na poverenju zasnivalo to da će kada mu prestane javna funkcija vratiti upravljačka prava. 
Takođe se branio tim da nije znao da je dužan da obavesti Agenciju da je direktor u privrednim društvima, jer "nije pravnik". Naveo je i da odbornik nije prepoznat kao kategorija funkcionera i da on ne vrši javnu funkciju. Naglasio je i da nikada nije postupao na način koji se može okarakterisati kao sukob interesa, kao i da je SO Apatin kolektivni organ, pa nijednu odluku nije doneo samostalno niti je učestvovao u donošenju odluke o dodeli sredstava.
Uvidom u registar utvrđeno je da je Bursać brisan kao direktor ova dva privredna društva, ali da nije preneo upravljačka prava, kao i da i dalje ima 75 odsto udela u vlasništvu u oba društva. 
Agencija je našla da navodi Bursaća nisu osnovani jer "nepoznavanje zakona nije opravdan razlog za neispunjenje zakonskih obaveza". Takođe se ističe da je "neosnovan navod da odbornik nije prepoznat kao funkcioner" i da je nesporno da odbornik vrši javnu funkciju.
Na opštinskom konkursu za medije za 2019. godinu 025info ponovo dobio sredstva
Medij u većinskom vlasništvu šefa odborničke grupe SNS-a Ilije Bursaća za 2019. godinu dobio je 950.000 iz budžeta opštine Apatin u cilju ostvarivanja javnog interesa.
Sombor je bio velikodušniji, pa je za projekat medija 025info namenio 1.100.000 dinara. Na ovom konkursu, inače, lokalni portal SOinfo.org dobio je 50.000 dinara, kojih se odrekao zbog, kako je navedeno "gušenja medija koji časno rade svoj posao i čije novinare ne bira i ne kontroliše vladajuća Srpska napredna stranka".
"Кoliko je ovaj konkurs bio bitan vladajućoj stranci potvrđuje se i kroz 'reinkarnaciju' apatinskog glasila 025info. Većinski vlasnik preduzeća je Ilija Bursać, bivši SNS poverenik za Apatin, koji je nakon smene bio primoran da 'prepusti deo medijskog biznisa'. Očigledno je da su nakon svega nađeni 'zajednički interesi' za somborski konkurs, sadržani u 1,1 milion dinara", navedeno je na sajtu SOinfo.org.
Inače, od 2017. godine, pa do danas, 025info dobio je gotovo pet miliona dinara na ime državne pomoći. 
Takođe, kako se može videti na sajtu marketinške agencije "ApaOne", ova agencija, u većinskom vlasništvu odbornika Bursaća, izradila je sajt opštine i sajt Turističke organizacije Apatina. Nije poznato koliko je za ovu svrhu izdvojeno novca iz budžeta.
IZVOR: Radio 021