Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Kako do boljeg položaja novinara u digitalnim medijima

07.10.2019.
Podgorica

U Podgorici je danas počela  dvodnevna regionalna konferencija o položaju novinara  u digitalnim medijima.

Predstavnici sindikata Makedonije, Ukrajine, Belorusije, Srbije i Crne Gore saglasni su da su radni uslovi  u digitalnim, teži nego u štampanim i elektronskim medijima –  radi se više , često bez ugovora,  a plate su manje. Ocenjeno je da su potrebna dodatna istraživanja kako unaprediti ovu delatnost i omogućiti novinarima  da se sindikalno organizuju.

Organizatori skupa su Svetska federacija novinara (IFJ), Fondacija Fridrih Ebert Stiftung i organizacija Union to union.

IZVOR: SINOS