Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Pavlović: Naknade prema prihodima

04.09.2019.
Kanal 9

Direktorka i vlasnica novosadskog Кanala 9 Maja Pavlović ocenila je danas da bi naknadu za emitovanje fonograma i interpretacija mediji trebalo da plaćaju u procentu od prihoda, dok bi samo manjina, čiji su prihodi zaista vrlo mali, plaćala minimalne naknade.
Povodom saopštenja Unije diskografa Srbije (UDS) da je u pregovorima postignut načelni dogovor o potpisivanju protokola kojim bi bili regulisani iznosi minimalne naknade za emitovanje fonograma i interpretacija, Pavlović je za FoNet rekla kako još nije bila u prilici da vidi taj načelni dogovor, ali se "nada da bi minimalna naknada trebalo da bude izuzetak, a ne pravilo".
"To bi značilo da iznos minimalne naknade treba umanjiti na taj način da većina medija - a prevashodno mislim na lokalne i regionalne medije - naknadu treba da plaća u procentu od prihoda, što je i osnovni način obračuna naknade iz važeće tarife, a samo manjina, čiji su prihodi zaista vrlo mali, ovaj iznos minimalne naknade", rekla je Pavlović.
Vlasnica Кanala 9 je drugi put ove godine štrajkovala glađu zahtevajući da se naknade za emitovanje usklade sa prihodima regionalnih medija.
Njen predlog je, kako kaže, bio da se uradi analiza prihoda lokalnih i regionalnih emitera, a da se nakon te analize odredi koji bi to bio iznos minimalne naknade.
Ta analiza, ukazala je Maja Pavlović, bila bi i osnov da se utvrdi postoje li zakonski uslovi da se lokalnim i regionalnim TV stanicama naplaćuju desetostruko veći iznosi naknada od iznosa koje treba da plaćaju lokalne i regionalne radio stanice.
"Naime, ja tvrdim da se situacija u Srbiji promenila, da TV stanice više nemaju višestruko veće prihode od radio stanica i da nema više nikakvog zakonskog osnova da TV stanice, koje manje koriste muziku i kojima muzika ima manji značaj nego radio stanicama, plaćaju višestruko veće autorske naknade", naglasila je Pavlović u izjavi FoNetu.
Unija diskografa Srbije (UDS) saopštila je ranije danas da je u pregovorima postignut načelni dogovor o potpisivanju protokola kojim bi bili regulisani iznosi minimalne naknade za emitovanje fonograma i interpretacija.
U saopštenju se navodi da su u pregovorima učestvovali predstavnici organizacije OFPS, uz podršku organizacije PI-prava interpretatora, kao i predstavnici udruženja emitera ANEM i RAB, a rezultat je postizanje načelnog dogovora.
Posle potvrđivanja od upravnih odbora organizacija OFPS i PI udruženja emitera, biće zaključen Protokol o saradnji u vezi sa regulisanjem minimalne naknade za emitovanje fonograma i interpretacija, navedeno je u saopštenju Unije diskografa Srbije.
IZVOR: FONET