Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Neispunjeni zahtevi

12.03.2019.
Medijska koalicija

Medijska koalicija obaveštava javnost da još nisu ispunjeni njeni zahtevi za poboljšanje stanja u oblasti medija i medijskih sloboda, koji su 16. avgusta prošle godine dostavljeni Кoordinacionom telu Vlade Srbije za saradnju sa medijima.
Кako je saopšteno, Medijska koalicija traži da Vlada Srbiješto pre izvesti javnost i udruženja o tome šta je do sada preduzela radi rešenja tih zahteva, a smatra da je ćutanje vlasti o tome potpuno neprihvatljivo i krajnje nedogovorno.
S obzirom na činjenicu da su bili akteri teških pregovora koja su novinarska i medijska udruženja imala sa predstavnicima Vlade Srbije, očekujemo od međunarodnih organizacija da ulože potreban trud kako bi ohrabrili vlast da ispuni naše zahteve, piše u saopštenju.
Članovi Medijske koalicije su: Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija, Poslovno udruženje Lokal pres i Asocijacija onlajn medija.

IZVOR: FONET