Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Savez novinara Bugarske: Potreseni smo brutalnim ubistvom Viktorije Marinove

11.10.2018.
Marinova

SNB (Savez novinara Bugarske) ponovo zahteva od Narodne skupštine da obrati pažnju na predloge koji su podneti pre više od godinu dana, a tiču se zakonodavnih izmena u vezi sa zaštitom novinarskog rada i slobode medija. Tražimo povećanje kazne za napad na novinare, i da se on u Krivičnom zakoniku okvalifikuje i svrsta u adekvatnu grupu krivičnih dela – pretnje, telesne povrede, ubistva i sl.
Brutalno ubistvo novinarke Viktorije Marinove u mestu Ruse je potreslo celo naše društvo. Informacije su još uvek oskudne, ali spontana reakcija i kod nas i u inostranstvu ponovo postavlja pitanje zaštite novinara u slobodnom, dostojanstvenom i bezbednom obavljanju njihovog posla.
Upravni savet SNB takođe je potresen monstruoznim zločinom. Izražavamo iskreno saučešće porodici i kolegama Viktorije Marinove. Nadamo se brzom i efikasnom radu istražnih organa, koji će izvesti pred lice pravde krivce za taj brutalni čin.
Još jednom, kategorično zahtevamo od Narodne skupštine da obrati pažnju na predloge podnete od strane SNB za zakonodavne izmene u zaštiti novinarskog rada i slobode medija, koji su podneti pre godinu i tri meseca parlamentarnom odboru za kulturu i medije, ali rezultata do sada nema. 
Kategorično zahtevamo da se poveća kazna za napad na novinare i da se on u Krivičnom zakoniku okvalifikuje i svrsta u adekvatnu grupu krivičnih dela  – pretnje, telesne povrede, ubistva i sl.
Zaštita novinara, kao i garancija bezbednosti svakog građanina, je neodvojivi deo demokratije.
Povodom tragedije koleginice Viktorije Marinove, u SNB su pristigli i pristižu i dalje izrazi saučešća od Međunarodne i Evropske federacije novinara, kao i Udruženja novinara i organizacija iz Srbije, Ukrajine, Rusije, Francuske, Češke i drugih zemalja.
IZVOR: SINOS