Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Nova komisija u ponovljenom konkursu za medijske projekte

12.06.2018.
Požarevac

Grad Požarevac objavio je rešenje o imenovanju komisije za vrednovanje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za ostvarivanje javnog interesa u javnom informisanju za 2018. godinu.
U komisiji su Predrag Životić, novinar iz Požarevca, Nadežda Budimirović, novinar iz Kruševca i Nino Brajović novinar iz Beograda.
Odbijen je predlog da član komisije bude LJubomir Đorđević, koga su predložili NUNS i NDNV.
Podsećamo da je konkurs za medijske projekte u Požarevcu ponovljen, nakon što je Grad Požarevac ranije na nezakonit način formirao komisiju, a što je bio razlog da jedan od imenovanih članova, Petar Jeremić podnese ostavku.
Grad Požarevac je tada u komisiju od tri člana, imenovao samo jednog člana na predlog novinarskih i medijskih udruženja, što je u suprotnosti sa Zakonom o informisanju i medijima.
Grad Požarevac je nakon Jeremićeve ostavke sačekao da istekne rok od 90 dana za realizaciju konkursa, nakon čega ga je poništio i raspisao novi sa obrazloženjem da nakon ostavke jednog člana u propisanom roku nije imenovano drugo lice.
Prethodno rešenje o imenovanju članova komisije nije bilo javno objavljeno na sajtu Grada Požarevca.

IZVOR: Boom 93

FOTO: www.360serbia.com