Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

KONFERENCIJA U GDANJSKU: VLAST U SRBIJI DA OSUDI NAPADE NA NOVINARE

19.02.2018.

 

U poljskom gradu Gdanjsku održana je tokom prošlog vikenda dvodnevna
konferencija "SLOBODNI EVROPSKI MEDIJI".
Ugroženost medija širom Evrope goruća je tema zvaničnih evropskih
institucija, pokazalo je učešće  predstavnika Evropske komisije, Saveta
Evrope, Evropske federacije novinara, Međunarodnog pres instituta,
Evrovizije i mnogih drugih. Skupu se poslednjeg dana priključio i Leh
Valensa, bivši predsednik Poljske i dobitnik Nobelove nagrade za mir.
Sloboda medija i pravo na kritiku društva su jedino sredstvo odbrane
demokratije i glavni zaštitnik javnog interesa, rekao je Patrik Penings,
direktor odeljenja Saveta Evrope za informatičko društvo. Tamo gde se
kritičari korupcije proglašavaju neprijateljima, nema demokratije, rekao
je on.
Predsednik Evropske federacije novinara Mogens Bliher Bjeregard zahtevao
je od svih evropskih lidera da javno osude napade na novinare. To je,
kaže, tražio i od srpskog predsednika Aleksandra Vučića prilikom nedavnog
razgovora u okviru posete misije EFJ Beogradu.
Poljska, Mađarska i Srbija su označene kao države u kojima medijski
sistemi propadaju jer nije otvoren prostor za kritičko novinarstvo na
medijima dostupnim svim građanima.
Dobitnik Pulicerove nagrade Metju Karuna Galicije, ocenio je da je u
Srbiji vrlo opasna situacija: agresija političara prema medijima i
novinarima, kampanje blaćenja i pretnje, stvaraju osećaj da je Srbija
zemlja u kojoj je sledeći korak - ubistvo novinara. Metju, sin Dafne
Karuana Galicije, ubijene novinarke  koja je pisala o korupciji na Malti,
smatra da je "situacija  suviše ekstremna i  nema više mnogo toga što u
Srbiji može da se učini da bi se rešio  problem, već je potrebna pomoć na
evropskom nivou".
Medijski javni servisi su bili predmet jedne od diskusija gde je primećeno
da u određenom broju zemalja postoji tendencija vraćanja na koncept
državne televizije. Tipičan predstavnik  je, ne i jedini,  Poljska
nacionalna televizija: njihovi čelnici smatraju da nema potrebe da se bave
opozicionim partijama jer "opozicija ima svoje medije koji kritikuju
vladu". To je protivno konceptu medijskih javnih servisa , utvrđenom
međunarodnim odlukama,  koji bi trebalo da omoguće pristup svim političkim
opcijama, smatra Žan Filip de Tender, direktor medija EBU.
Posebnu pažnju privukao je razgovor sa Lehom Valensom koji je rekao da bez
medija nema ni zaštite osnovnih građanskih prava. U toj sferi je potrebna
ljudska solidarnost i povezanost, smatra Valensa.
Konferencija je usvojila zaključke čijom realizacijom treba unaprediti
situaciju u medijima kojom niko nije zadovoljan. Među prioritetima su:
  - Oslobađanje svih zatvorenih novinara i prestanak suđenja novinarima
zbog toga što rade svoj posao.
  - Promovisati odluke Saveta Evrope kojim se omogućava novinarima da
nesmetano rade posao
  - Omogućiti socijalni dijalog između vlasnika medija i novinara čime se
stiče sigurnost radnog mesta
  - Nastaviti borbu protiv cenzure i autocenzure
  - Medijskim javnim servisima omogućiti stabilno i dovoljno finansiranje
  - Sprečiti govor mržnje
Izveštaj i foto: Dejan Gligorijević