Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Konkurs Opštine Brus za sufinansiranje medijskih projekata

14.02.2018.
Novac

Konkurs Opštine Brus za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.
file:///C:/Users/Ivan/Downloads/javni%20poziv.pdf

IZVOR: UNS