Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Solidarno do boljeg položaja novinara i medijskih radnika

09.12.2021.
Kragujevac

Novinari i medijski radnici u Srbiji rade u teškim uslovima.Veliki broj naših kolega nije dovoljno plaćen, nema siguran posao i rade previše, bez regulisanog radnog vremena. Rade u sve težim uslovima sa ugovorima koji su sve manje sigurni i suočavaju se sa velikim finansijskim problemima.

To je konstatovano na zoom sastanku “Kako do boljeg položaja novinara i medijskih radnika u Kragujevcu” koji je održan 9. decembra 2021. Sastanak je održan u okviru istoimenog projekta koji je sufinansirala lokalna samouprava.

Sastanku su prisustvovali kragujevački novinari i medijski radnici i predstavnici Sindikata novinara Srbije. Predstavnici SINOS su obavestili kolege o aktivnostima koje preduzimaju na poboljšanju profesioanlnih standarda,  socioekonomskih uslova i bezbednosti novinara i medijskih radnika.

Mešavina niskih primanja, koja se isplaćuju kasno, nedovoljna sigurnost posla, rad bez ugovora ili sa lako raskidivim ugovorom predstavlja oblik pritiska koji podstiče širenje autocenzure, otežava nezavisnost, kvalitetno novinarstvo i favorizuje „tabloidizaciju”.

Za novinare i medijske radnike  je  najvažnija bolja bezbednost, bolje plate i više dana godišnjeg odmora. Da bi se to postiglo nije dovoljno da pojedinac samostalno nastupa, već je potrebna profesionalna solidarnost i saradnja.

Stav Sindikata novinara Srbije je isti kao i naših kolega u Evropskoj i Međunarojnoj federaciji novinara, čiji smo član: ne može biti slobodnih medija  dok novinari žive u uslovima korupcije, siromaštva i straha. Oni koji napadaju novinare često nisu kažnjeni. Taj nedostatak sigurnosti onemogućava novinarima da budu nezavisni, da se zalažu za etičke principe u novinarstvu, a to je ono što novinari treba da rade, da služe javnom, a ne političkom interesu.

Da bi novinari i medijski radnici mogli svoj posao da rade profesionalno, potrebna im je sigurnost posla, dobri radni uslovi. 

Treba razvijti dijalog sindikata i medijskih poslodavca doći do  kolektivnog ugovora koji će uspostaviti minimalne standarde i  uslove koje svi novinari i medijski radnici treba da imaju. To je ono što se dešava u većini zemalja u Evropi i vreme je da se pitanjima ekonomskog i socijalnog statusa naših kolega pozabavimo i mi ovde u Srbiji.

Zakon o radu predviđa kolektivne pregovore ali su uslovi za realizaciju nedostižni. Zato je Sindikat novinara Srbije podneo predlog Ministarstvu za kulturu i informisanje da se novim  Zakonom o javnom  informisanju i medijima smanji granica neophodna za organizovanje sindikata i poslodavaca – sa 10 (na nivou grane), odnosno 15 posto (kod poslodavca) na 5 procenata.

To je prvi korak da bi se realizovao deo Medijska strategije koji se odnosi na poboljšanje materijalnog i profesionalnog položaja novinara i medijskih radnika.

Granskim (nacionalnim) kolektivnim ugovorom će biti obuhvaćen i rad  frilensera, to jest honoraraca – slobodnjaka,  čiji položaj se u evropskim medijima delimično popravio tek poslednjih nekoliko godina. Oni su u lošijem položaju  od stalno zaposlenih ali imaju određeni vid zaštite. Neophodno je definisati  i raaspored radnog vremena u uslovima rada od kuće, pripravnost za rad, pravo na  isključivanje iz komunikacije.

Budući da zajednički problemi u medijima traže solidarnu akciju Кomisija Evropske federacije novinara osnovala radnu grupu čiji koordinatori su hrvatski, srpski i nemački novinarski sindikati i koja će pripremiti akcioni plan u kojem će biti neophodne aktivnosti za pripremu kolektivnih ugovora u medijskim delatnostima.

Sindikat novinara Srbije predlaže formiranje medijske sindikalne mreže u Srbiji. Cilj je okupiti sve sindikate u medijima da zajedno pripreme nacrt granskog kolektivnog ugovora i pozovu poslodavce da otpočnu pregovore koji će biti u obostranom interesu.

IZVOR: SINOS

Stavovi izneti na skupu nužno ne predstavljaju stvaove organa koji je sufinansirao projekat

 

Najnovije