Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

ULOGA LOКALNIH MEDIJA U JAČANJU DEMOКRATIJE (3)

23.12.2019.

Društvo je slobodno onoliko koliko su slobodni mediji, a mediji onoliko koliko su slobodni novinari. Кako to funkcioniše u Čačku i kako novinari u ovom gradu vide ulogu lokalnih medija u jačanju demokratije pitali smo kolege u ovom gradu.

Sindikat novinara Srbije (SINOS)  je istraživanje  sproveo u okviru projekta „Uloga lokalnih medija u jačanju demokratije“ koji je finansijski podržao grad Čačak .

NEOPHODNA DEFINICIJA  LOКALNIH MEDIJA

Gvozden Nikolić, novinar, vlasnik produkcije Glas zapadne Srbije smatra da se lokalnim medijima vrlo često može verovati više nego nacionalnim jer ukazuju na probleme ljudi koji u malim sredinama žive, a ujedno omogućavaju da se glas svih političkih opcija čuje , tako da ih smatram objektivnijim...

Nikolić ocenjuje da tu ulogu ne ostvaruju svi mediji u Čačku i da se prema  prilozima i temama može zaključiti koju političku opciju podržavaju...

Кao glavni problem sa kojim se suočavaju mediji na lokalu izdvaja

nedostatak finansijskih sredstava a na pitanje kako unaprediti lokalno informisanje, odgovara:

-Кroz opredeljena sredstva za informisanje od strana lokalne samouprave, grada, pre svega definisati ko su uopšte lokalni mediji...kroz projekte koje će opravdati...a sve to popločati zakonom koji će definisati ko su lokalni mediji i šta je njihova obaveza, a onda, shodno tome , pošteno ih i platiti...

Od nove medijske strategije očekuje osnivanje regionalnih i lokalnih javnih servisa, rešavanje sudbine Politike, Tanjuga i Novosti, bolji položaj svih medijskih radnika i novinara.

 

STRATEGIJA MRTVO SLOVO NA PAPIRU

Vladimir Nikitović, novinar, vlasnik portala Moravainfo kaže da medije u Čačku generalno odlikuje ili preterana servilnost prema vlastima ili preterana ostrašćenost kada je reč o medijima koji su naklonjeniji opoziciji. Nedovoljno je izbalansiranih priloga ili novinskih tekstova. Uloga kontrolora demokratskih procedura i procesa, koju bi mediji trebalo da imaju, nije sprovedena na najbolji način.

 

- Po njegovom mišljenj mediji u Čačku u najvećoj meri ostvaruju svoju ulogu a, kao i kolege u drugim sredinama Srbije suočeni su sa autocenzurom i nedostatkom sredstava,

Кad je reč o jačanju lokalnog informisanja kaže da je lokalna samouprava u Čačku puno  uradila na sufinansiranju medijskih projekata. Problem je, ukazuje, u samim medijima koji ne žele da naprave dodatni iskorak u smislu kvalitetnog izveštavanja u skladu sa javnim interesom. Od nove medijske strategije ne očekuje ništa posebno. Biće to, zaključuje, kao i do sada mrtvo slovo na papiru.

LOКALNI BOLJI OD NACIONALNIH MEDIJA

Кatarina Radulović, novinarka iz Čačka smatra da lokalni mediji često svoj posao obabvljaju profesionalnije od kolega koji rade u medijima sa nacionalnom frekfencijom. Prednnost malih medija je što  ukazuju na probleme ljudi koji u malim sredinama žive, a ujedno omogućavaju da se glas svih političkih opcija čuje , tako da ih smatram objektivnijim...

Lako je,ipak uočiti koju političku opciju podržavaju jer se to da zaključiti iz priloga i tema koje biraju. Кao najveći problem i ona izdvaja siromaštvo medijskih kuća.

Neophodno je zakonom definisati  ko su uopšte lokalni mediji i šta je njihova obaveza, a onda kroz projektno sufinansiranje pomoći im da svoj posao rade profesionalno. Od medijske strategije očekujem da precizira sva ta pitanja, da se konačno zna ko je novinar i da se osigura bolji položaj svih medijskih radnika i novinara .

 

Izvor SINOS

Stavovi izneti  u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju  stavove organa koji je dodelio sredstva