Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

УЛОГА ЛОКАЛНИХ МЕДИЈА У РАЗВОЈУ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА (2)

26.12.2019.

Синдикат новинара Србије (СИНОС) предложио је да  нова Медијска стратегија предвиди оснивање локалних и регионалних јавних сервиса јер је то од изузетног значаја за информисање на локалу. Будући да чланови Радне групе за израду Медијске стратегије нису подржали овај предлог, СИНОС  је, у оквиру АНЕКСА 1 издвојио мишљење.

Анекс је изостављен у коначној верзији Медијске стратегије а представик СИНОС и поред инсистирања није добио писмени одговор на питање:  које владино тело , на ком састанку и са којим образложењем је одбацило Анекс Синдиката новинара Србије.

 

ИТАЛИЈАНСКИ ЕКСПЕРТ ЗА РЕГИОНАЛНЕ ЈАВНЕ СЕРВИСЕ

У међувремену из Брисела је  стигла Анализа Нацрта медијске стратегије Републике Србије.  У извештају који  је потписао италијански експерт Др Франческо Шакитано наведено је :

 Издвојено мишљење Драгане Чабаркапе (Анекс 1) бави се подедељком (и мером) 2.4 и каже да „је излазак државе из медија предвиђен претходном медијском стратегијом био планиран уз формирање шест регионалних јавних сервиса како би се очувао јавни интерес у области информисања на локалном нивоу. Ова одредба није уграђена у сет медијских закона који су усвојени 2014. године, што има за последицу да су различити делови Републике Србије у различитим ситуацијама у погледу остваривања јавног интереса у области јавног информисања. Један број локалних  заједница нема ниједан електронски приступ важним информацијама о значаја за локал, што додатно доводи у питање читав концепт приватизације”. Сходно томе, предлаже се да се „изменом медијских закона, предвиди успостављање регионалних и локалних јавних  медијских  сервиса”. С обзиром на њену традицију и, понајвише, с обзиром на број националних мањина које су раширене по читавој територији  Србије, добра је идеја да се обезбеди јавно информисање на локалном нивоу. Исто тако, истина је да је ова одредба била садржана у Старој стратегији али да никада није спроведена: и сама Нова стратегија то признаје, на страни 8, али онда не укључује никакву меру која би се бавила овим питањем. Процес приватизације је оставио регионалне и локалне територије без јавних медија, а таква ситуација би могла да угрози право на информисање националних мањина. У одељку о ЈМСје објашњено да се неке мере усвајају ради „остваривања обавезе информисања на мањинским језицима, на националном нивоу”, али истина је да би регионални или локални медији боље послужили овој сврси. Зато би у Новој стратегији требало размотрити могућност да се оснује 6 регионалних медијских сервиса, уколико то дозвољавају економски и тржишни услови.

Коначно, у издвојеном мишљењу Драгане Чабаркапе (Анекс 1) предлаже се да се 2 процента буџета локалних самоуправа определи за подршку производњи медијског садржаја: један проценат за локалне и регионалне медијске сервисе а један проценат за пројектно суфинансирање медијског садржаја. То је препорука коју је дао и др Шакитано у  свом извештају (Поглавље 4.4, страна 14), али она није усвојена у Новој стратегији која, у мери 4.4 (страна 63-64 Стратегије), једноставно каже да би законом требало утврдити минимални ниво средстава за производњу медијског садржаја.

 Иако не би било лоше да се проценат средстава локалних институција који треба посветити подршци суфинансирању пројеката прецизно утврди у закону, није нужно да то буде у стратегији - закључује италијански експерт.

 

НАЈВЕЋИ ПРОБЛЕМ - ФИНАНСИРАЊЕ

У оквиру пројекта „Улога локалних  медија  у развоју општине  Чајетина“ финасијски подржаног од локалне самоупправе  СИНОС је желео да чује шта мисле грађани и колеге

Александрар Радишић, председник Удружења грађана „Инклузија особа са инвалидитетом - Чајетина", каже да је улога локалних медија да пропрате и извештавају о свим догађајима на локалу и укажу како на позитивне тако и на негативне ствари. По његовој овдашњи медији (западна Србија) добро обављају свој посао.

-Мислим да је главни проблем финансирање. Такође сматрам да медији треба да имају већу слободу извештавања (како позитивних тако и негативних ствари).

 

Драгана Росић, Сарадник за односе са јавношћу KЈП "Златибор" Чајетина сматра да је улога локалних медија је веома важна, јер суграђанима пружају благовремене информације о свему што се дешава на локалу.

-Због брзог темпа живота и недостатка слободног времена све мање смо у могућности да одвојимо време и погледамо емисије, информативног или неког другог садржаја. Алтернативу нам дају интернет портали, те информације путем интернета можемо пратити где год се налазимо. Локалну ТВ Чајетину пре неколико година заменио је портал Златибор пресс. Свакодневно пратим објаве на овом сајту и тако се информишем о свим актуелностима.

Наша саговорница сматра да локални медији у Чајетини  у потпуности остварују своју улогу те да је њиховом интересу да раде што боље и оправдају своје постојање.

-Са једне стране, можда је мање стресно радити у мањим него у великим срединама, јер је мање догађаја, углавном су новинари у току и упућени у све, па лакше долазе до информација. Увек има места за приче о обичном човеку, о култури и слично. Међутим, са друге стане, у мањој средини су људи доста затворени и нерадо говоре о својим проблемима. Мислим да се плаше да би могли некоме да се замере и да би због тога могли да имају проблеме, као и да сносе последице због онога што су о некоме или нечему рекли. Многи се плаше да би оно што кажу могло да их кошта посла или позиције на којој се налазе. Проблем са којим се медији суочавају су финансије, односно недостатак новца. Спас долази са пројектним финансирањем. Међутим, поставља се питање да ли се на тај начин ремети објективност у извештавању, и да ли се одобрени пројекти рализују до краја. Због тога је неопходно успоставити бољи систем контроле расподеле средстава и реализације одобрених пројеката.

 

Иако су локални медији мали они, указује Драгана Росић,имају озбиљан рад и локално становништво редовно прати њихово извештавање.

-Шанса за њихов развој и напредовање свакако је у квалитетном садржају. То се једино може постићи добром организацијом посла и добром сарадњом са свим важним чиниоцима на локалу. Такође, појачати техничку опремљеност и кадровску структуру закључује саговорница СИНОС-а.

Извор СИНОС

О Ставови  изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства