Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Junajted medija: Sud utvrdio da nismo povredili pravila konkurencije u Sloveniji

08.06.2020.
Slovenia

Junajted medija (United Media) danas je izrazila zadovoljstvo zbog presude da nije povredila pravila konkurencije u Sloveniji.
Upravni sud Slovenije je odlučio da bude ukinuta odluka Agencije za zaštitu konkurencije (AVК), koja se odnosila na obavezu Junajted medija da proda sportske TV kanale Sportklub u Slovenij. AVК je smatrala da bi se na taj način sprečilo narušavanje pravila konkurencije.
„Sud je u postupku utvrdio da AVК nije pravilno i potpuno utvrdila činjenično stanje, te da je Junajtedu uskratila pravo da se izjasni o pojedinim činjenicama koje su bile relevantne za pravilno odlučivanje“, navodi se u saopštenju Junated medija.
Кako je objašnjeno, Upravni sud je u presudi naveo da je „AVК prestrogo i proizvoljno definisala relevantna tržišta ne uzimajući u obzir sve činjenice – uključujući i one na koje je Junajted medija opravdano ukazivala“.
„Pogrešno definisanje tržište je vodilo i ka nepravilnoj odluci, pa AVК po presudi Upravnog suda mora da donese novu odluku koja će se zasnivati na potpunom i pravilno utvrđenom činjeničnom stanju. Protiv ove presude AVК nema prava žalbe tako da će biti dužna da ponovi postupak“, ističe se u saopštenju.
Junajted medija je podsetila da je podnoseći tužbu protiv odluke AVК upozoravala da ona nije u skladu sa zakonima Evropske unije i da je „izuzetno diskriminatorna i loša za sve ljubitelje sporta u Sloveniji“.
U Sloveniji će Junated medija nastaviti da emituje sportske televizijske programe Sportklub.
IZVOR:  BETA