Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Crna Gora: Novinar uhapšen i naprskan biber-sprejom

05.06.2020.
Montenegro

Кadić je 13. maja izveštavao sa protesta u Nikšiću. Dok je pokušavao da snimi kako dva policajcapostupaju sa jednim od učesnika protesta, prišao mu je policajac pod punom opremom i pitao ga „Кo si ti? Кo ti je dao pravo da snimaš?
Htio sam da pokažem novinarsku legitimaciju, alisu me držali. Rekao sam im da sam novinar, ali onisu mi tražili moj mobilni telefon i zahtevali da izbrišem snimak. Nakon što sam rekao da to ne bihmogao jer me drže, policajac mi je poprskao biber-sprej po očima. Još uvek ne mogu da otvorim jednooko – rekao je Veliša Кadić za Vijesti i dodao da je policija uzela njegov telefon i obrisala sve snimke.Iako su prisutne kolege potvrdile da je novinar, Кadić je uhapšen. Puštanje na slobodu usledilo je tri sata kasnije, nakon što su lokalni novinari zatražilipojašnjenje razloga pritvora, a on je hitno ispitan. Кadić je izjavio da policajci nisu upotrebili silu protiv njega. Кasnije je iz policije saopšteno da je došlo do nesporazuma i pružena mu je medicinska nega.
– Neprihvatljivo je da policija uhapsi novinare koji suna službenoj dužnosti, a ne deo okupljenih građana. Кadiću je nanesena višestruka šteta jer je policija, pored hapšenja i zadržavanja, ilegalno uništila foto i video materijal koji je imao na svom telefonu – reklaje Marijana Camović Veličković, predsednicaSindikata medija Crne Gore i dodala – Suzavac sumu prskali u oči kada je bio pod njihovom potpunomkontrolom. Bilo je jasno da nije mogao da pobegne, čak i da je to hteo.
Camović Veličković je takođe dodala da ovo nijeprvi put da je policija koristila biber-sprej nanovinarima koji su izveštavali sa protesta. U prethodnim prilikama Savjet za građansku kontrolurada policije istraživao je incidente i policiju proglasiokrivom. Camović Veličković je potvrdila da ćeSMCG tražiti od policije da otkrije ko je upotrebiopreteranu silu protiv Кadića i da počiniocesankcioniše na odgovarajući način.
Regionalna platforma Zapadnog Balkana za zagovaranje medijskih sloboda i bezbednostinovinara – SafeJournalists.net – koja broji više od8.200 članova i članica, najoštrije osuđuje hapšenjenovinara i potpuno neopravdano korišćenje biber-spreja. Pridružuje se svom članu, Sindikatu medijaCrne Gore, u njihovom zahtevu za brzu i efikasnuistragu ovog incidenta. Sankcionišući odgovorne, policijske snage će svim članovima poslati jasnuporuku da takav tretman novinara nije prihvatljiv i da je kažnjiv. Takođe izražava zahvalnost nasolidarnosti koju su pokazali drugi novinari svojimobraćanjem policiji tražeći puštanje kolege.
SafeJournalist.net će obavestiti sve relevantnedomaće i međunarodne institucije o ovom slučaju.
Svaki napad na novinare je napad na javni interes, demokratiju i prava svih građana.
IZVOR: NUNS