Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Кonkurs Grada Pirota za sufinansiranje medijskih projekata

27.01.2020.

Кonkurs Grada Pirota za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.
file:///C:/Users/Ivan/Downloads/Pirot.pdf

IZVOR: Grad Pirot