Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

OEBS zabrinut zbog ostavki u javnoj televiziji i novinskoj agenciji Grčke

15.07.2019.
Grcka

Predstavnik OEBS-a za slobodu medija, Harlem Dezir, izrazio je zabrinutost povodom ostavki u javnoj „Grčkoj radiodifuznoj korporaciji“ (ERT) i u Novinskoj agenciji ANA-MPA.
Čelnici javnog RTV emitera i novinske agencije, Janis Drosos i Mihalis Psilos, u utorak, 9. jula podneli su ostavke Vladi koja, posle dolaska na vlast na parlamentarnim izborima, održanim u nedelju, obećava da će reformisati javnu televiziju.
Po novom predsedničkom dekretu, objavljenom 9. jula, ERT i ANA-MPA biće stavljene pod direktan nadzor novog premijera Кirijakosa Micotakisa.
„Javni radio-difuzni servis ima nezamenjivu ulogu u emitovanju programa u javnom interesu i povećanju profesionalizma medija. On mora doprineti raznolikosti i pluralizmu i biti nezavisan od političkog uplitanja“, izjavio je Dezir.
„Svako smanjenje javnog finansiranja, kao i promene mehanizma imenovanja i odgovornosti najviših rukovodilaca i članova upravnih odbora javnog servisa i novinskih agencija moraju biti pažljivo procenjeni, kako bi se izbeglo uticanje na rad medija. To je posebno važno u svetlu izazovnih transformacija kroz koje je ERT prošao nakon zatvaranja tog javnog emitera 2013. godine“, ukazao je Dezir.
Tada je na vlasti bila levičarska Siriza prethodnog premijera Aleksisa Ciprasa koji je po svom nahođenju reformisao javni servis, izazivajući buru protesta u zemlji i inostranstvu.
Po izveštajima, direktori ERT i ANA-MPA će ostati na svojim mestima dok im se ne imenuju zamene.
„Кljučno je da javni emiteri ostanu nezavisni, kako bi i dalje pružali nepristrasne i objektivne vesti građanima, te da su uspostavljeni delotvorni mehanizmi za osiguranje odgovarajuće nezavisnosti i održivosti javnog emitera“, zaključio je Dezir.
IZVOR: "Danas"