Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

SE: Dvostruko povećan broj pretnji nasiljem novinarima u odnosu na 2017.

13.02.2019.
Savet Evrope

Situacija u pogledu medijskih sloboda znatno se pogoršala u članicama Saveta Evrope, navodi se u izveštaju Platforme Saveta Evrope za zaštitu novinara koji je danas predstavljen u sedištu te organizacije u Strazburu.

U izveštaju pod nazivom „Demokratija u opasnosti: pretnje i napade na medijske slobode u Evropi“ ističe se da se stalno povećava broj napada na novinare, navedeno je u saopštenju Saveta Evrope.
Autori su u izveštaju, koji su sastavile partnerske organizacije Saveta Evrope, naveli 140 prijavljenih slučajeva ozbiljnog kršenja medijskih sloboda.
Broj prijavljenih pretnji nasiljem se dvostruko povećao u 2018. u odnosu na prethodnu godinu, navode autori izveštaja, dodajući da nije bilo napretka u rešavanju slučajeva ubistava novinara.
U izveštaju se upozorava da su hapšenja novinara proizvoljna i da je više novih zakona oslabilo medijske slobode.
Generalni sekretar Saveta Evrope Torbjorn Jagland izjavio je na predstavljanju izveštaja da je neophodno pokrenuti snažne političke aktivnosti u zemljama članicama da bi se preokrenuo trend slabljenja medijskih sloboda i poboljšavanja bezbednosti novinara.
„Sloboda izražavanja je ključna za ostvarivanje svih ljudskih prava i zavređuje najveći nivo pažnje zemalja članica. Ovaj izveštaj može da posluži kao osnova za dijalog sa zemljama članicama o načinima da se poboljša medijsko okruženje“, rekao je Jagland.
Savet Evrope uspostavio je Platformu 2015. u saradnji sa više evropskih i međunarodnih organizacija koje se bave slobodom izražavanja i novinarstvom radi pružanja informacija za dijalog među članicama Saveta.

IZVOR: FONET