Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Skupština EFJ-a odlučuje o rezoluciji za istrage ubistava novinara na Kosovu

06.06.2018.
EFJ

 

Na dnevnom redu Skupštine Evropske federacije novinara koja se danas održava u Lisabonu biće predlog rezolucije o istragama ubistava novinara na Kosovu iza kog su stali Udruženje novinara Srbije (UNS), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Asocijacija novinara Kosova (AGK) i Sindikat novinara Srbije (SINOS). Skupština bi usvajanjem Rezolucije zatražila efikasnu istragu ubistava i kidnapovanja 14 srpskih i albanskih novinara i medijskih radnika na Kosovu u periodu od 1998. do 2005. godine, a od EULEKS-a i Ujedinjenih nacija da sprovedu odluke Savetodavne komisije UN za ljudska prava kojima se traži rešavanje ovih slučajeva i obeštećenje porodica.
Rezolucijom se, takođe, zahteva saradnja tužilaca iz Beograda i Prištine kod rešavanja navedenih slučajeva, da mandat Specijalnog suda za ratne zločine počinjene na Kosovu obuhvati i slučajeve ubijenih i kidnapovanih novinara i medijskih radnika, kao i da se u Prištini formira Komisija za istraživanje ubistava i kidnapovanja novinara i medijskih radnika na Kosovu od 1998. do 2005. godine koja u svom sastavu ima novinare.
Predstavnik UNS-a, koji je inicijator predloga rezolucije, predočiće delegatima novinarskih organizacija iz Evrope podatke u vezi sa slučajevima ubijenih i kidnapovanih novinara i zatražiti njeno usvajanje.
Predlog rezolucije, na srspkom i engleskom jeziku, pročitajte u nastavku. 
 Rezolucija o istragama ubistava novinara na Kosovu
Sa zabrinutošću konstatujući da je prošlo 20 godina od početka serije ubijanja, kidnapovanja i „nestanaka“ četrnaest srpskih i albanskih novinara na Kosovu, a da niko nije priveden pravdi za ove zločine počinjene između 1998. i 2005. godine.
Skupština EFJ traži:
1. Brze i efikasne istrage sledećih nerešenih zločina:
- otmice Đura Slavuja i Ranka Perenića iz Radio Prištine koji su nestali na novinarskom zadatku 21. avgusta 1998. na lokalnom putu kod Orahovca; 
- ubistva Afrima Malićija(Afrim Maliqi),novinara, 2. decembra 1998. u Prištini;
- ubistva Envera Maljokua(Enver Maloku) 11. januara 1999. u Prištini;
- nestanka LJubomira Kneževića, dopisnika nacionalnog dnevnika „Politika“ i novinara „Jedinstva“ iz Prištine, 6. maja 1999. u Vučitrnu;
- kidnapovanja Mila Buljevića, radnika RTV Priština 25. juna 1999. u Prištini;
- ubistva Aleksandra Simovića, novinara Medija ekšn internešenela, 21. avgusta 1999. u Prištini;
- ubistva Krista Gegaja(Krist Gegaj), urednika u RTV Priština, 12. septembra 1999;
- ubistva Momira Stokuće, fotoreportera, 21. septembra 1999. u Prištini;
- nestanka Marjana Melonašija, novinara srpske redakcije Radio Kosova, 9. septembra 2000. u Prštini;
- ubistva Šefkija Popova(Shefki Popova), novinara "Rilindje", 10. septembra 2000. u Vučitrnu;
- ubistva DŽemailja Mustafe(Xhemajl Mustafa),novinara lista "Bota sot", 23. novembra 2000. u Prištini;
- ubistva Bekima Kastratija(Bekim Kastrati), novinara lista "Bota sot", 19. oktobra 2001. u selu Lauš kod Prištine;
- ubistva Bardulja Ajetija(Bardhyl Ajeti), novinara i kolumniste lista "Bota sot", napadnutog 3. juna 2005. u selu Bresaljce, kod Gnjilana/preminuo 28. juna 2005;
2. Da EULEKS misija i Ujedinjene nacije sprovedu odluke Savetodavne komisije Ujedinjenih nacija za ljudska prava u kojima se traži rešavanje slučajeva ubistava i kidnapovanja novinara i medijskih radnika od dolaska UNMIK-a i obeštećenje porodica;
3. Da tužioci iz Beograda i Prištine sarađuju u slučajevima ubistava i kidnapovanja novinara i medijskih radnika na Kosovu u periodu od 1998. do 2005. godine, kao i da o rezultatima redovno obaveštavaju javnost;
4. Da mandat kosovskog Specijalnog suda za ratne zločine obuhvati i slučajeve ubijenih i nestalih novinara i medijskih radnika;
5. Da se u Prištini formira Komisija za istraživanje ubistava i kidnapovanja novinara i medijskih radnika na Kosovu od 1998. do 2005. godine koja u svom sastavu ima novinare;
Skuština poziva Upravni odbor EFJ-a da pomogne u formiranju grupe nezavisnih međunarodnih eksperata sa zadatkom da prati istrage ovih ubistava i kidnapovanja novinara sprovedenih od strane UNMIK-a i EULEKS-a i da objave svoje rezultate.
Udruženje novinara Srbije (UNS)
Nazavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)
Asocijacija novinara Kosova
Sindikat novinara Srbije (SINOS)
--------------------------------------------------------
Motion on investigations of murders of journalists in Kosovo 
 
The Annual Meeting of the European Federation of Journalists, meeting in Lisbon, Portugal on June 6-7, 2018
Notes with concern that it has been twenty years since the start of a series of killings, kidnappings and “disappearances” of fourteen Serbian and Albanian journalists in Kosovo with no one been brought to justice for these crimes committed between 1998 and 2005.
AM calls for
1. Prompt and effective investigations of the following unresolved crimes:
 - the kidnapping of Đuro Slavuj and Ranko Perenić of Radio Priština who disappeared during assignment on a local road near Orahovac on the 21st of August 1998;
- the murder of Afrim Maliqi, journalist in Priština on the 2nd of December 1998;
- the murder of Enver Maloku in Priština on the 11th of January 1999;  
- the disappearance of Ljubomir Knežević, correspondent of the national daily “Politika” and journalist of “Jedinstvo” from Priština, who went missing in Vučitrn on the 6th of May 1999;
- the kidnapping of Milo Buljević, worker of Radio-Television (RTV) Priština in Priština on the 25th of June 1999;
- the murder of Aleksandar Simović, journalist of Media Action International in Priština on the 21st of August 1999;
- the murder of Krist Gegaj, editor in RTV Priština on the 12th of September 1999;
- the murder of photo-reporter Momir Stokuća in Priština on the 21st of September 1999;
- the disappearance of the journalist of the Serbian desk of Radio Kosovo, Marjan Melonaši, in Priština on the 9th of September 2000;
- the murder of Shefki Popova, journalist of “Rilindja” on the 10th September 2000 in Vučitrn;
- the murder of Xhemajl Mustafa, journalist of the newspaper “Bota sot” in Priština on the 23rd of November 2000;
- the murder of Bekim Kastrati, journalist of the newspaper “Bota sot” in the village of Lauš near Priština on the 19th of October 2001;
- the murder of Bardhyl Ajeti, journalist and columnist of the newspaper “Bota sot”, who was attacked on the 3rd of June 2005 in the village of Bresaljce near Gnjilane, and who consequently died on the 28th of June 2005.
2. The EULEX mission and the United Nations to implement the decisions of the Human Rights Advisory Panel, to probe the murder and kidnapping cases of journalists and media workers since the arrival of UNMIK, as well as provide  compensation for their families;
3. Prosecutors in Priština and Belgrade to cooperate in cases of murders and kidnappings of journalists and media workers in Kosovo for the period from 1998 to 2005 as well as issue regular reports to the public on the results;
4. The mandate of the Kosovo Specialist Chambers and Specialist Prosecutor’s Office to be extended to include the cases of the murdered and missing journalists and media workers;
5. A commission to be established in Priština to deal with investigation of murders and kidnappings of journalists and media workers in Kosovo in the period from 1998 to 2005, which should include journalists;
 
AM instructs the EFJ Steering Committee to help set up a group of independent international experts with the aim to monitor the investigations of these murders and kidnappings of journalists undertaken by UNMIK and EULEX and publicise their results.  
 
 
Journalists' Association of Serbia (UNS)               
Independent Journalists' Association of Serbia (NUNS)
Association of Journalists of Kosovo (AGK)
Journalists' Union of Serbia (SINOS)

IZVOR: SINOS