Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Savet Evrope priznao pravo frilenserima i samozaposlenima na zaštitu kolektivnim ugovorima

25.12.2018.
Savet Evrope

 

Komitet ministara Saveta Evrope je svojom odlukom od 12. decembra 2018. Omogućio novinarama koji nisu u stalnom radnom odnosu da budu zaštićeni kolektivnim ugovorom kod poslodavca.
Evropska federacija novinara (EFJ) i njegova ekspertska grupa za frilensere (FREG) pridružili su se Evropskoj konfederaciji sindikata (ETUC) u podršci odluci kojom se štite frilenseri.
Odluka ECSR-a potvrđuje da član 6 Evropske socijalne povelje o pravu na kolektivnopregovaranje primjenjuje na GLUMCE, SLOBODNE NOVINARE I MUZIČARE i da ograničenja zasnovana na zakonu o konkurenciji ili trgovačkom pravu nisu legitimni i / ili nisu neophodni u demokratskom društvu.
Evropska federacija novinara (EFJ) pozvala je Evropsku komisiju da uzme u obzir ovu ključnu odluku i pozove sve države članice EU da sprovedu odluku na nacionalnom nivou.  
„Ne možemo dozvoliti da konkurentska pravila dominiraju i čine nesigurnim
sve veći broj radnik, u koje spadaju samozaposleni i frilenseri“ , rekao je
predsednik EFJ Mogens BLIHER BJERREGARD.
Odluka ECSR takođe prati sudsku praksu o Konvencijama 98, 151 i 154 Međunarodne organizacije rada koje pružaju kolektivna prava za sve poslodavce i radnike, uključujući i samozaposlene.
Više informacija na sajtu EFJ
IZVOR: SINOS