Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha
Kontakt

E-mail adresa

sinos@ptt.rs

dragana.cabarkapa@sinos.rs

dragana.cabarkapa@novosti.rs

Telefon

011/33-46-922

063/250-380

Adresa

 Resavska ulica broj 28, 11 000 Beograd