Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Grad Beograd izdvojio 1,5 miliona dinara za obnovu Jovanovićeve kuće

30.12.2021.

Radna grupa za bezbednost i zaštitu novinara zahvaljuje se Gradu Beogradu koji je prvi prihvatio poziv i inicijativu za pomoć i podršku novinaru Milanu Jovanoviću iz Grocke. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić danas je obavestio javnost da je Grad Beograd uplatio 1,5 miliona dinara za obnovu Jovanovićeve kuće u Grockoj.

Radna grupa zahvaljuje se takođe na individualnim uplatama pojedinaca za pomoć i podršku novinaru Milanu Jovanoviću.
Radna grupa za bezbednost i zaštitu novinara još jednom apeluje na sve koji su u mogućnosti, da podrže akciju solidarnosti u kojoj je cilj da se, u narednih mesec dana, prikupi neophodnih 2,5 miliona dinara za obnovu kuće novinara Jovanovića.
Sredstva za pomoć novinaru Jovanoviću mogu se uplaćivati na sledeće žiro račune:
- Za dinarska sredstva 265-1100310006448-08
- Za devizna sredstva  265-1000000017731-14
Uplate će se primati do postizanja cilja od 2,5 miliona dinara i kada se dostigne taj cilj namenski račun neće prihvatati nove uplate. 
Sve dodatne informacije o ovoj akciji solidarnosti mogu se dobiti takođe putem SOS telefona za prijavu napada na novinare (0800 100115), koji je i počeo sa radom kao rezultat dogovora u okviru Radne grupe za bezbednost i zaštitu novinara, kao i u Asocijaciji  nezavisnih elektronskih medija koja podržava akciju.
Povodom odluke Apelacionog suda o ukidanju prvostepene presude protiv Dragoljuba Simonovića, Vladimira Mihailovića i Aleksandra Marinkovića, u predmetu novinara Milana Jovanovića iz Grocke, Radna grupa za bezbednost i zaštitu novinara je izrazila očekivanje da će se ponovljeni deo postupka okončati u što kraćem roku, u skladu sa zakonom. 
Radna grupa je na nedavnom sastanku istakla da je neophodno doći do pravnosnažne presude u ovom predmetu u najkraćem roku, te da je efikasnost u ponovljenom postupku izuzetno važna imajući u vidu dosadašnji tok slučaja i vreme trajanja.
IZVOR: SINOS

Najnovije