Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Novinari u Srbiji nisu dovoljno plaćeni, posao im je nesiguran

Dir

Zamenik generalnog sekretara Međunarodne federacije novinara (IFJ) Džeremi Dir kaže da veliki broj novinara u Srbiji nije dovoljno plaćen, nema siguran posao i rade previše, bez regulisanog radnog vremena.

Džeremi Dir je, gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, naveo da novinari rade u sve težim uslovima sa ugovorima koji su sve manje sigurni te da se suočavaju sa velikim finansijskim problemima.

"U svetu su problemi veoma slični situaciji sa kojom se suočavaju novinari u Srbiji. Previše je novinara uključujući i ove u Srbiji koji su slabo plaćeni, rade u lošim uslovima, mnogi od njih, moraju da rade po dva posla da bi preživeli, imaju nedefinisane radne sate, nedostatak sigurnosti na poslu, suočavaju se sa pretnjama", navodi Dir.

Ističe da je  za novinare, najvažnija bolja bezbednost, bolje plate i više dana godišnjeg odmora. Međutim, da bi se to postiglo, kaže, nije dovoljno da pojedinac samostalno nastupa, već je potrebna profesionalna solidarnost i saradnja.

"Naš stav je da ne može biti slobodne štampe dok novinari žive u uslovima korupcije, siromaštva i straha. Oni koji napadaju i stigmatizuju novinare nisu kažnjeni. Taj nedostatak sigurnosti onemogućava novinarima da budu nezavisni, da se zalažu za etičke principe u novinarstvu, a to je ono što novinari treba da rade, da služe javnom, a ne političkom interesu", navodi gost Jutarnjeg programa.

Da bi novinari mogli svoj posao da rade profesionalno, etično, ističe Dir, potrebna im je  sigurnost posla, trebaju im dobri radni uslovi. 

"Treba da se razvija dijalog, novinari, sindikati, asocijacije, medijski poslodavci treba da razgovaraju sa Vladom, da se razvija kolektivni ugovor koji će uspostaviti minimalne standarde i određene uslove koje svi novinari treba da imaju. To je ono što se dešava u većini zemalja u Evropi i vreme je da se pozabavimo tim pitanjima ekonomskog i socijalnog statusa novinara u Srbiji. Zatim, postoji i medijska strategija koja je posvećena tome i sada je vreme je da sve to bude sprovedeno u delo", navodi Dir.

Na pitanje koja je uloga novinarskog sindikata, ističe da najvažniju stvar koju oni mogu da urade da budu kolektivni glas novinara jer, kako kaže, novinarstvo je kolektivni napor.

IZVOR: BETA