Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

ZAJEDNO DO BOLJEG POLOŽAJA NOVINARA

Težak položaj novinara na Balkanu, posebno u vreme pandemije Covid
19, bila je posebna tema na Godišnjoj Skupštini Evropske federacije
novinara održane 8. i 9. oktobra u Zagrebu.
Predstavnici novinarskih sindikata i udruženja iz regiona saglasni su u
oceni da je medijska scena polarizovana, bezbednost novinara ugrožena,
pritsci i pretnje pojačani i da nema zaštite od slap tužbi. Status frilensera
nije regulisan, novinarstvo na lokalu prolazi kroz najteži period a
socijalno-ekonomski dijalog gotovo i da ne postoji.
Predsednica Sindikata novinara Srbije (SINOS), Dragana Čabarkapa
ukazala je da je na izuzetno težak radno-pravni položaj novinara i
medijskih radnika u Srbiji:
-Posle privatizacije medija lokalno novinarstvo u Srbiji je urušeno a
sindikalizam u medijima zatrt. Poslodavci ne dozvoljavaju sindikalno
organizovanje, nema socijalno-ekonomskog dijaloga, ni kolektivnih
ugovora. SINOS je predložio da se u Zakon o javnom informisanju i
medijima ugradi poglavlje koje će se odnositi na jačanje socio-
ekonomskog položaja novinara i medijskih radnika i pozvao druge dve
članice Evropske federacije novinara (EFJ)u Srbiji, Udruženje novinara
Srbije (UNS) i Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) da podrže
taj predlog - rekla je Čabarkapa i pozvala kolege iz regiona da zajedno
rade na ovim pitanjima.

IZVOR: SINOS

FOTO: Dejan Gligorijević