Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Stroge zatvorske kazne za napad na novinare

Zakoni

Medijska strategija i akcioni plan predviđaju da Ministarstvo pravde u narednim mesecima utvrdi predlog izmene КZ kojima bi bilo uvedeno novo krivično delo
Кo napadne novinara ili člana njegove porodice, a u vezi sa obavljanjem novinarske profesije, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.
Tako bi glasila nova odredba Кrivičnog zakonika (КZ), kojom bi bilo uvedeno krivično delo „napad na novinara u obavljanju poslova obaveštavanja javnosti”.
IZVOR: "Politika"