Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

OSLOBODITI IZ ZATVORA BELORUSKE NOVINARE

Belarus

Sinidkat novinara Srbije podržao je akciju Evropske i Međunarodne
federacije novinara i uputio zahtev ambasadi Belorusije da hitno oslobode
11 zatvorenih novinara. Tim povodom upućen je  protest ambasadi Republike
Belorusije u Beogradu.
OSLOBODITI  IZ ZATVORA BELORUSКE NOVINARE
Sinidkat novinara Srbije podržao je akciju Evropske i Međunarodne
federacije novinara i uputio zahtev ambasadi Belorusije da hitno oslobode
11 zatvorenih novinara. Tim povodom upućen je  protest ambasadi Republike
Belorusije u Beogradu.
„Poštovana ekselencijo gospodine Briljov Aleksandre ,
U ime Sindikata  novinara Srbije izražavamo snažnu solidarnost sa
Evropskom i Međunarodnom federacijom novinara (EFJ i IFJ ) i akcijom kojom
se poziva da Beloruske vlasti momentalno oslobode novinare koji su u
zatvoru.
Poznato nam je da se u zatvorima Belorusije nalazi 11 novinara i da to ne
može dabude znak da je vaša država demokratsko društvo.
Podaci da je 9 novinara procesuirana za kriminalna dela i da su proveli
1.200 dana u pritvoru, pokazuju da vaša vlast ne poštuje osnovna ljudska
prava. Dižemo glas za slobodu naših kolega, za slobodu medija i slobodu
govora.“
Sindikat novinara Srbije
Dragana čabarkapa, predsednik
Dejan Gligorijević, član Izvršnog odbora  SINOS
IZVOR: SINOS