Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Otvoreno pismo SINOS-a Ljubisavu Orboviću

Poštovani,

Sindikat novinara Novosti poziva Vas da  povučete saglasnost Samostalnog sindikata zaposlenih u grafičkoj, izdavačkoj,  informativnoj delatnosti i kinematografiji Srbije datu Ministarstvu rada o slanju 50 zaposlenih na prinudni odmor duži od 45 dana u Kompaniji  Novosti, budući da je to suprotno  sindikalnoj solidarnosti, a pritom ovaj sindikat ( koji ima samo formalnu reprezentativnost iz 2000. godine) NEMA svoj ogranak u

Novostima.

 

Saglasnost Samostalnog sindikata, bez konsultacije sa reprezentativnim sindikatima u Novostima, dodatno će ugroziti težak položaj 50 novinara i medijskih radnika i njihovih porodica jer će do kraja godine primati zaradu umanjenu za 40 odsto.  O ovom potezu  koji je u interesu poslovodstva i suprotan sindikalnim vrednostima, obavestićemo  Međunarodnu konfederaciju sindikata čiji ste član ali i Evropsku (EFJ) i Međunarodnu organizaciju novinara (IFJ), kojoj mi pripadamo.

 

Podsećamo da je pre tri  godine Granski sindikat UGS “Nezavisnot” dao istovetnu saglasnost ondašnjem rukovodstvu Kompanije Novosti, ali se posle javne intervencije našeg sindikata odustalo od realizacije. Očekujemo da će tako biti i sada.

IZVOR: SINOS