Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Delegacija EU u Srbiji: Neopravdane istrage ne bi trebalo da se sprovode

EU

Delegacija Evropske unije (EU) u Srbiji obaveštena je o zahtevu Uprave za sprečavanje pranja novca za dobijanje informacija o finansijskom toku i drugim detaljima za više medija i NVO, razmatra dodatne informacije i činjenice kako bi u potpunosti razumela događaje, ali poručuje da „neopravdane istrage ne bi trebalo da se sprovode.“
„Obavešteni smo o zahtevu Uprave za sprečavanje pranja novca za dobijanje informacija o finansijskom toku i drugim detaljima za više medija i NVO, između ostalih“, rečeno je FoNetu u Delegaciji EU.
„Razmatramo dodatne informacije i činjenice kako bismo u potpunosti razumeli događaje, uključujući vremenske odrednice i procedure“, objašnjavaju u Delegaciji EU, ali ističu da „NVO i mediji imaju ključnu ulogu u srpskom društvu i oni treba da rade slobodno, bez neprimerenog pritiska“.
„Iako se zalažemo za punu transparentnost, neopravdane istrage ne bi trebalo da se sprovode“, poručuju iz Delegacije EU.
IZVOR: FONET