Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Posle kontrole Uprave Ministarstva finansija zaštitnik građana proveriće zakonitost postupka

Pašalić

Zaštitnik građana će, povodom velikog interesovanja javnosti i pojedinaca za vest o tome da je Uprava za sprečavanje pranja novca Ministarstva finansija napravila spisak novinara i udruženja građana i od banaka tražila uvid u sve njihove transakcije od 1. januara 2019. godine, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima izvršiti kontrolu po obavljenom postupku radi utvrđivanja da li je ova kontrola urađena na osnovu važećih propisa i zakona.
Postupak koji je pokrenula Uprava za sprečavanje pranja novca za uvid u bankovne transakcije navedenih subjekata je utvrđen Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a osnov za navedeno je propisan i Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, odnosno zakonskim ovlašćenjima koja Uprava ima a koji su propisani članom 73 navedenog zakona koji propisuje da ako Uprava oceni da u vezi sa određenim transakcijama ili licima postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, može od obveznika da zahteva podatke iz evidencija o strankama i transakcijama.
Uprava po ovom zakonu može i da zahteva od obveznika i podatke i informacije koji se odnose na lica koja su učestvovala ili sarađivala u transakcijama ili poslovima lica za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.
Zaštitnik građana nije upoznat sa razlogom zbog kojih je Uprava za sprečavanje pranja novca izabrala baš navedene medijske radnike, nevladine organizacije i udruženja građana ali će u okviru svojih nadležnosti pratiti ceo postupak.
Posledice koje mogu imati kontrolisani subjekti zavise od toga šta će Uprava za sprečavanje prava novca prilikom kontrole odnosno obavljanja svoje nadležnosti, i na osnovu dokumentacije i informacija koje dobije od obveznika, utvrditi.
IZVOR: UNS