Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Nema procene isplativosti Telekomove kupovine Кopernikusa, vidljiva samo dugovanja

Telekom

 

I više od godinu i po dana otkako je Telekom kupio kablovskog operatera Кopernikus, nema procene isplativosti te akvizicije, a, prema navodima Insajdera, vidljiva su samo dugovanja. Nejasno i pod kojim uslovima se Telekom zadužio za nove projekte.
Srbija ne može da se pohvali velikim napretkom u borbi protiv korupcije, ali je upitan i napredak na polju transparentnosti u radu državnih preduzeća. Tako od novembra 2018. godine – od kada je Telekom kupio Кopernikus – do danas nema procene isplativosti te akvizicije. Prema istraživanjima Insajdera, do sad su vidljiva samo dugovanja te državne telekomunikacione kompanije.
Više od godinu i po dana prošlo je otkako je državni Telekom Srbija akvizirao kablovskog operatora Кopenikus technology, a da sa stanovišta transparentnosti ta akvizicija nije razjašnjena do kraja.
I dalje je otvoreno pitanje – da li je Telekom preplatio Кopernikus? Budući da se radi o državnom novcu, odnosno o parama svih poreskih obveznika Srbije, državni revizori trebalo bi da utvrde opravdanost i efekte akvizije.
Državni revizor Goranka Jovanović kaže da je potrebno vreme. „Državna revizorska institucija: „Efekte akvizicija, ekonomičnost akvizicija mi sada ne možemo ništa da vam kažemo zato što treba najmanje period od tri ili više godina da protekne da bi mi znali da cenimo efekte akvizicija“, rekla je ona u decembru 2019.
Čekajući da protekne period od najmanje tri godine, pored Državne revizorske institucije se ne oglašava ni Кomisija za kontrolu državne pomoći, koja bi prema zakonu – ukoliko državno preduzeće plati privatnim sektoru više od tržišne cene – trebalo da da mišljenje o tome i da takvu transakciju odobri, jer to – potencijalno – spada u državnu pomoć.
Insajder: Na osnovu čega je zapravo utvrđena ta cena na kraju?
Vladimir Lučić, koordinator za internet i multimediju Telekoma: Samo tržište određuje cenu kablovskih operatera, na žalost cena i u Srbiji i u Bosni, baš zbog konkurencije je, moram da kažem, bila dosta visoka, ali i dalje u pogotovo za nas u granicama izuzetne isplativosti.
Isplativo ili ne – Кomisija za kontrolu državne pomoći naglašava da potencijalni davalac državne pomoći, što bi u ovom slučaju bio Telekom, prevashodno sam vrši procenu i ukoliko smatra su kriterijumi ispunjeni onda podnosi prijavu Кomisiji. To Telekom, međutim, nije učinio.
„Pa nije u ovom slučaju, naravno ne mogu da se složim sa vama i moram nešto da kažem o Telekomu što je jedna velika istina, da i ajde gledaoci vaše emisije razumeju – ‘96. godine kada je Telekom postao akcionarsko društvo on faktički sam sebe izdržava i usput je stotine miliona evra profita dao državi“, kazao je Lučić za Insajder.
Ali, nije tajna ni da Telekom ima dugove. Insajder navodi da se od početka kupovine manjih operatera dug Telekoma uvećao sa oko 288 na 644 miliona evra. Iako je javnosti poznato da je ta državna telekomunikaciona kompanija uzela kredit za dalje akviziranje, nije poznato u kom iznosu. Telekom je, ipak, uveren da će im se kupovina Кopernikusa ipslatiti za pet godina. Proslo je godinu i po dana jos se vide samo veliki dugovi.

IZVOR: N1