Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Obaveštenje o procedurama rada medijskih radnika tokom perioda ograničenog kretanja

Vlada

 

Zbog novouvedene mere u cilju suzbijanja širenja virusa COVID-19 – zabrane kretanja koja važi za sve građane u vremenu od 20 časova do 5 časova, a kako bi se obezbedilo nesmetano kretanje i rad akreditovanih medijskih radnika, uvedena je procedura za regulisanje rada koja će važiti za ceo period trajanja ograničenog kretanja.
Molimo sve redakcije da dostave spisak zaposlenih koji su određeni za rad u periodu od 20 časova do 5 časova.
Spisak je potrebno dostaviti na memorandumu medijske kuće sa sledećim podacima: ime i prezime, jedinstveni matični broj i funkcija zaposlenog.
MOLIMO VAS DA SPISAК DOSTAVITE DANAS DO 15 ČASOVA na mejl press@gov.rs.
Takođe, molimo da dostavite i ime i prezime i telefon jednog odgovornog lica za kontakt na svakom dopisu.
Molimo sve redakcije da prijave što manji broj zaposlenih ODNOSNO SAMO ONE ZAPOSLENE ČIJI JE RAD NEOPHODAN U PERIODU OD 20 DO 5 ČASOVA.
Akreditovani radnici ne smeju imati više od 65 godina.
Molimo takođe kolege iz štampanih medija da dostave odvojene spiskove, jedan za lica zaposlena pri redakcijama, a drugi za zaposlena lica pri štamparijama.

IZVOR: www.srbija.gov.rs