Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

SINOS: MIK DA OBJAVI BIOGRAFIJE SVIH KANDIDATA ZA KONKURSNE KOMISIJE

Ministarstvo kulture i informisanja

Sindikat novinara Srbije (SINOS) uputio je danas dopis ministru kulture i informisanja u kojem zahteva da mu se, u skladu sa Zakonom o dostupnosti informacija od javnog značaja, dostave biografije SVIH predloženih kandidata za učešće u radu komisija na konkursima u oblasti javnog informisanja u 2020. godini.

SINOS, takođe, traži da se za kandidate koje su predložila medijska udruženja i asocijacije navedu imena (nazivi) tih udruženja odnoso asocijacija.

 

Ministarstvo kulture je imenovalo 45 članova u devet komisija. Oni će raspodeliti 274 miliona dinara, koliko je Ministarstvo  kulture i informisanja ove godine opredelilo  za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja.

IZVOR: SINOS