Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Usaglašen tekst Medijske strategije

Zakoni

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić sastala se danas sa članovima Radne grupe za izradu Medijske strategije i sa predstavnicima medijskih i novinarskih udruženja, koji su je obavestili da je tekst ovog dokumenta jednoglasno usaglašen bez izdvojenih mišljenja, uz konsenzuz svih učesnika u ovom postupku.

Članovi Radne grupe razmotrili su komentare i sugestije koje su dostavila nadležna ministarstva i usaglasili tekst dokumenta koji će sada, u skladu sa procedurom, biti upućen Vladi na usvajanje.

Premijerka Brnabić zahvalila je svim članovima Radne grupe na posvećenom radu tokom izrade ovog važnog dokumenta, koji treba da da okvir za unapređenje medijske scene u Srbiji.

Na predlog premijerke Brnabić, dogovoreno je da ista Radna grupa, nakon usvajanja strategije, nastavi rad na izradi Akcionog plana za period od tri godine.

Predsednica Vlade Srbije je takođe zahvalila predstavnicima međunarodnih organizacija – Misiji OEBS u Srbiji, Delegaciji EU u Srbiji, Ambasadi Kraljevine Norveške i Fondaciji Konrad Adenauer, na kontinuiranoj podršci celom procesu.

Sastanku su prisustvovali zamenik šefa Misije OEBS u Srbiji Džozef Melot, predstavnici Delegacije EU u Srbiji i Ambasade Kraljevine Norveške.

IZVOR: SINOS