Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

INTERNET U SLUŽBI SINDIKATA

BRISEL

Evropski institut za sindikalizam/ ETUI , organizovao je ovog vikenda u Briselu trening pod nazivom Akcije i kampanje uz pomoć interneta.

To je bila prilika da svoje projekte predstave članovi britanskih, španskih, austrijskih i drugih sindikata. Posebnu pažnju privukla je studija čuvene organizacije GRIN PIS, poznate po beskompromisnoj borbi za očuvanje životne sredine. (slika 1).

Kampanje su imale razne teme : većina se bavila  internet aktivnostima za regrutovanje novih članova, ali je bilo zanimljivo videti kako su sindikati pokretali akcije kao što su – poboljšanje zdravstvene zaštite, organizovanje aktivnosti odbrane uzbunjivača (u Austriji), zaštite sugrađana sa najnižim primanjima i druge.

Ključna pitanja za pokretanje akcije su:

Internet aktivnosti i aktivnosti na terenu – moraju biti umrežene. Organizovanje skupova, protesti, šetnje, poruke putem transparenata treba da imaju podršku interneta u više segmenata :

U pripremnoj fazi – internet je sredstvo kojim se prikupljaju podaci i sprovode ankete da bise pojasnili stavovi javnosti i preciznije definisali ciljevi protesta.

Zatim se kreira sadržaj i dužina trajanja sindikalne kampanje. O tome se, posredstvom imejla obaveštavaju članovi i pozivaju na radne dogovore za organizaciju konkretnih aktivnosti.

Uprkos nespornim prednostima interneta u komunikaciji sa članstvom, nije zanemarena ni mana koju ima – dostupnost podataka onima koji ne bi trebalo da ih imaju, pa je završna faza realizacije organizovanih protesta ostavljena za neposredne dogovore članova organizacionog odbora.

Za kraj ovog kratkog izveštaj evo i odličnog primera kako razvoj internet komunikacije može da ojača organizaciju, bilo da je sindikalna ili se bavi sličnim aktivnostima. (slika2 we move.eu)

Reč je o građanskom pokretu „Mi pokrećemo Evropu“ koji okuplja 900.000 članova. Ciljevi njihovih akcija su najrazličitiji: od borbi protiv nasilja, ili protiv hemijskih korporacija koje proizvode genetski modifikovanu hranu, do organizovanja protesta protiv nasilja monopolskih kompanija. 

Jedan od zaključaka ovog skupa je da je za evropske sindikate od strateškog značaja da efikasnije koriste postojeće  internet platforme -  ili razviju svoju i tako umreže radnike i aktiviste širom kontinenta.

IZVOR: SINOS