Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Ombudsman dostavio udruženjima predlog sporazuma o saradnji u evidentiranju napada na novinare

Pašalić

Zaštitnik građana Zoran Pašalić dostavio je danas medijskim udruženjima i asocijacijama Predlog sporazuma o saradnji u oblasti uspostavljanja Platforme radi zaštite i unapređenja bezbednosti novinara.Кako je saopšteno iz kancelarije ombudsmana, dokument je dostavljen radi dobijanja dodatnih sugestija na konačan tekst sporazuma koji će biti naknadno potpisan „u cilju zajedničkog interesa obostrane saradnje i sveobuhvatnog evidentiranja napada i pritisaka na novinare i medijske radnike, a zbog potrebe uspostavljanja efikasnijeg mehanizma zaštite njihove bezbednosti“.

 

Кako je saopšteno iz kancelarije ombudsmana, dokument je dostavljen radi dobijanja dodatnih sugestija na konačan tekst sporazuma koji će biti naknadno potpisan „u cilju zajedničkog interesa obostrane saradnje i sveobuhvatnog evidentiranja napada i pritisaka na novinare i medijske radnike, a zbog potrebe uspostavljanja efikasnijeg mehanizma zaštite njihove bezbednosti“.
Platforma će doprineti i delotvornijem postupanju nadležnih državnih organa u slučajevima ugrožavanja bezbednosti novinara, a na izradi metodologije prikupljanja, verifikacije, klasifikacije, analize i prezentacije podataka o ugrožavanju bezbednosti novinara angažovaće se Radna grupa sastavljena od tima stručnjaka iz reda novinara, medijskih radnika, predstavnika ombudsmana i relevantnih stručnjaka“, stoji u saopštenju.
Iz institucije ombudsmana su podsetili da u Srbiji ne postoji jasna slika kako se različiti napadi na novinare definišu, što, kako se navodi, dovodi do situacije da svako tumači i evidentira napade na svoj način: i tužilaštva, i sudovi, i policija, kao i novinarska udruženja i nevladine organizacije.
„Definisanjem pojmova i evidencijom napada na novinare na osnovu tih pojmova na onlajn platformi, dobili bismo jedinstvenu i preciznu evidenciju svih oblika pritisaka i napada na novinare u Srbiji“, dodaje se u saopštenju.

IZVOR: "Danas"