Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Trodnednvo medijsko savetovanje održano u Beogradu

 

U Beogradu je završeno trodnevno savetovanje o položaju medijskih javnih 
servisa u regionu.
Savetovanje je deo dvogodišnjeg projekta Evropske komisije, Evrovizije i
Evropske federacije novinara kojem je cilj jačanje položaja medijskih
javnih servisa.
Glavna tema je bila donošenje UREDNIČKOG KODEKSA koji bi ojačao položaj
urednika i pomogao im da javni servisi budu u interesu javnosti, više nego
što su sada.
Istraživanje Evropske federacije novinara pokazuje da su u značajnom
procentu urednici u mnogim evropskim zemljama  naklonjeniji političarima
nego građanima, a treba da je obrnuto .
Razlozi za to su mnogobrojni , kaže Renata Šreder direktorka EFJ : od
pritisaka van medija, koji najčešće dolaze od političara i tajkuna, do
unutrašnjih intervencija od strane menadžmenta medija, koje nisu u skladu
sa pravilima novinarske profesije. I jedan i drugi pritisak proizvode
autocenzuru kojoj novinari pribegavaju da bi izbegli probleme.
Kodeks za urednike dobro štiti profesiju i funkciju javnog servisa u
Belgiji, Finskoj, Nemačkoj, Norveškoj, Velikoj Britaniji i mnogim drugim
zemljama, kažu učesnici sastanka.
U Belgiji je prošle godine bilo sam 34 prijave za povredu Kodeksa i svi
slučajevi su rešeni objavljivanjem ispravke ili propusta koji je
napravljen, tako da ni jedan prigovor nije završio na sudu.
S druge strane, iako su u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori i
Albaniji  doneti pre 2 i više godina, kodeksi se retko primenjuju , a
mnoge kolege novinari i ne znaju da postoje u njihovim medijima.
Poseban problem u Srbiji čini položaj regulatornih tela, rekao je Dejan
Gligorijević, član Sindikata novinara Srbije i član ekspertske grupe BREG
: Regulatorno telo za elektronske medije ? REM - ne interveniše ni kad
javnost od njega to traži. Nasuprot REM-u,  Savet za štampu revnosno
obavlja svoj posao izricanjem preko 4.000 prekršaja medijskih zakona i
Kodeksa novinara u toku godine, ali to kao da je podsticaj tabloidima da
se takmiče ko će više da krši medijske zakone. Reakcije institucija nema
na srozavanje javnih glasila.
Kodekse imaju sve zemlje regiona, osim RTS-a, koji  nema posebnu
regulativu za urednike, ali koristi odredbe medijskih zakona i Kodeks
novinara koji su zajedno usvojili UNS i NUNS. BREG ? Ekspertska grupa za
javne medijske servise i elektronske medije pridružiće se Komisiji
Radio-televizije Srbije koja je najavila izradu Uredničkog kodeksa i
pomoći rešenjima koja su dala dobre rezultate u praksi.
Predstavnici BREG-a su posetili RTS i razgovarali sa Mikijem Mihajlovićem,
pomoćnikom generalnog direktora i sa grupom urednika, inženjera i
producenata. To je bila prilika da ih informišu o iskustvima koje javni
servisi Norveške, Finske, Belgije, Nemačke, Britanije imaju u raznim
sektorima, posebno kad je reč o integrisanim deskovima.
Integrisani desk je projekat zemalja Zapadne Evrope u kojem se urednici
različitih medija, kao što su televizija, radio, web sajtovi i društvene
mreže ? nalaze u jednoj prostoriji,  što im omogućava bolju razmenu
informacija i brže donošenje odluka. To se odnosi najpre na selekciju  -
koje događaje će da pokriva televizija, a koje radio ili onlajn novinari.
Radio-televizija Srbije  dovršava opremanje posebne prostorije za
Integrisani desk i početak rada se očekuje na proleće 2019.
Na drugom delu konferencije, održanom u Hoteluu 88, učestvovali su
predstavnici EBU, EFJ, EC, kao i predstavnici medijskih  javnih servisa
Makedonije, BiH, Albanije, Crne Gore, Srbije i Kosova , koje je učesnik
savetovanja sa statusom utvrđenim Rezolucijom UN 1244.
Dejan Gligorijević
Član IO Sindikata novinara Srbije i BREG ekspertske grupe Evropske
federacije novinara
IZVOR: SINOS