Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

SKUPŠTINA EVROPSKE FEDERACIJE NOVINARA PODRŽALA DVA PREDLOGA MEDIJSKIH ORGANIZACIJA SRBIJE

EFJ

Evropska federacija novinara (EFJ) podržala je jednoglasno predlog Sindikata novinara Srbije, Udruženja novinara  Srbije, Nezavisnog udruženja novinara Srbije i drugih medijskih organizacija da se uspostavi dijalog između poslodavaca i zaposlenih u medijima.

To podrazumeva obavezu nadležnog Ministarstva za kulturu i informisanje da se uključi u taj proces i stvori ambijent za unapređenje medijske situacije.

Dokument koji je podržala EFJ predlaže da Ministarstvo za kulturu pozove medijske sindikate, a zatim i medijske poslodavce kako bi zajedno utvrdili mogućnost popravljanja materijalnog statusa medijskih radnika, ali i definisali veću odgovornost za svakodnevno kršenje novinarskog kodeksa od strane nekih medija u Srbiji.

Srbija mora sama da poboljša položaj medija, slobodu govora, status novinara jer sa sadašnjom situacijom ne može da računa na ispunjenje uslova iz poglavlja 23 i 10 u procesu pristupanja Evropskoj Uniji – rekao je Mogens Brihard , nakon što je Skupština usvojila predlog srpskih medijskih organizacija.

Skupština Evropske federacije novinara (EFJ) jednoglasno je usvojila Rezoluciju o istragama ubistava novinara na Kosovu koju su podneli Udruženje novinara Srbije (UNS), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Sindikat novinara Srbije (SINOS) i Asocijacija novinara Kosova (AGK). Godišnjoj skupštini EFJ-a održanoj juče u Lisabonu prisustvovali su delegati iz 30 zemalja.

Rezolucijom se traži efikasna istraga ubistava i kidnapovanja 14 srpskih i albanskih novinara i medijskih radnika na Kosovu u periodu od 1998. do 2005. godine, a od EULEKS-a i Ujedinjenih nacija da sprovedu odluke Savetodavne komisije UN za ljudska prava kojima se traži rešavanje ovih slučajeva i obeštećenje porodica.

 

IZVOR: SINOS