Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

PRVOMOJASKI PROGLAS SINOS-a: DO KOLEKTIVNOG UGOVORA U ŠEST TAČAKA

Prvi maj

Povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, Sindikat novinara Srbije (SINOS) poziva kompletnu medijsku zajednicu i državu  da zajedno pomognu u jačanju ekonomskog statusa novinara i medijskih radnika,  jer bez toga nema slobode medija. Zaposleni u medijskoj delatnosti rade u nesigurnim uslovima, za male i neredovne plate, često bez ugovora i uz zabranu da se sindikalno organizuju i štite  svoja radna i profesionalna prava. Očekivati od njih da se bore za  javni interes kad ne mogu da se izbore za ličnu egzistenciju, neprikladno je i nepristojno.

SINOS apeluje na sve učesnike na medijskoj sceni Srbije da ODMAH pristupe uspostavljanju socijalnog dijaloga i zaštite  profesionalnu i radnu poziciju novinara i medijskih radnika, u skladu sa evropskim standardom. To znači potpisivanje NACIONALNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA  za medijsku delatnost koji će biti naš – medijski ustav.

 

Da bi taj cilj ZAISTA bio ostvaren SINOS predlaže plan u ŠEST tačaka:

 

1. Sastanak predsednice Vlade i predstavnika medijskih sindikata

2 .U roku od 4 meseca - osnovati organizaciju poslodavaca za pregovore

3. U istom periodu obezbediti dogovor sindikata za zajednički nastup.

4. U septembru započeti pregovre sindikata i poslodavaca

5. Do kraja godine, uz pomoć države, doneti NACIONALNI KOLEKTIVNI UGOVOR u medijskoj delatnosti.

6. Ako se ispostavi da ne postoje uslovi za pregovore,  primeniti Zakon o radu i proširiti dejstvo na sve medije u zemlji, usaglašavanjem postojećih kolektivnih ugovora u  javnom servisu i većim štampanim medijima.

 

SINOS je o svojoj inicijativi obavestio Evropsku federaciju novinara čiji je član.

 

Za Izvršni odbor SINOS

Dragana Čabarkapa, predsednica

 

U Beogradu 29.04.2018.

IZVOR: SINOS