Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

SINOS: MEDIJSKA STRATEGIJA DA POKRENE SOCIJALNI DIJALOG

Sindikat novinara Srbije (SINOS) sa velikom pažnjom iščekuje javnu raspravu o Nacrtu Strategije razvoja javnog informisanja do 2023. godine. Ovaj dokument trebalo bi u znatnoj meri da zaustavi urušavanje medijske scene i poboljša  težak položaj novinara i medijskih radnika.

Sindikat novinara Srbije ima svog predstavnika u Radnoj grupi, čiji zadatak je bio da argumentovano obrazloži predloge SINOS-a:

 

1.Uspostavljanje socijalnog dijaloga i potpisivanje granskog kolektivnog ugovora koji će štititi sve zaposlene.

 

Jačanje pozicije novinara, uspostavljanje socijalnog dijaloga u medijskoj delatnosti Srbije jedna je od ključnih  preporuka međunarodne novinarske misije koja se, tokom boravka u Beogradu 18. i 19. januara, sastala i sa predsednikom Srbije. Misija je, između ostalog, ukazala da su  pristojni  uslovi rada, ostvareni kroz kolektivne ugovore, preduslov  obavljanja novinarskog rada i  pozvala na poboljšanja u oblasti društvenog dijaloga ili na njegovo uvođenje tamo gde  nedostaje.

 

I u prošlogodišnjem izveštaju istraživačkog centra Evropskog parlamenta ukazano je da mešavina niskih primanja koja se isplaćuju sa zakašnjenjem, slaba sigurnost posla, rad bez ugovora ili sa lako raskidivim ugovorima predstavlja direktan oblik pritiska koji podstiče širenje autocenzure, otežava nezavisnost, kvalitetno novinarstvo i favorizuje "tabloidizaciju". U izveštaju EP je posebno apostrofirano da su sindikati novinara i zakoni o radu od ključnog značaja za ublažavanje ovih problema.

 

SINOS očekuje da će medijska strategija obavezati nadležne insistucije da stvore ambijent za početak pregovora u medijskoj delatnosti jer država ima odgovornost i obavezu da radi na poboljšanju položaja i statusa  novinara i medijskih radnika.

 

2. SINOS ostaje pri stavu da je neophodno formiranje regionalnih i lokalnih javnih servisa  kako je  bilo predloženo Medijskom studijom iz  2009. godine i Medijskom strategijom iz 2011. godine.

 

3. Stav SINOS-a je i da Srbija treba da ima nacionalnu novinsku agenciju Tanjug.

 

4. Medijska strategija treba da  onemogući kompanije iz „of-šor“ zone da budu vlasnici medija u Srbiji.

 

5. Transparentnost finansiranja medija podrazumeva i javni registar svih  donatora, kako domaćih , tako i stranih.

 

6.  Kada je reč o projektnom finansiranju, smatramo da se moraju jasno precizirati kriterijumi za dodelu budžetskog novca, kao i pojam „medijski ekspert“.

 

7. Insistiramo da novinarski i medijski sindikati imaju jednak tretman sa ostalim novinarskim i medijskim udruženjima u radu svih tela u vezi sa medijskom delatnošću, na način kako je to regulisano u evropskim zemljama kao i u regionu.

 

 Izrada nove medijske strategije za SINOS je od sudbinskog značaja i zato izlazak predstavnika pojedinih medijskih udruženja i asocijacija iz Radne grupe vidi kao opstrukciju onih koji su najodgovorniji za haotično stanje u medijima i izuzetno težak položaj novinara i medijskih radnika.

IZVOR: SINOS