Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Država će sačuvati “Novosti“

Vukosavljević

 

Kada je reč o dnevnim novinama, “Novosti” su jedan od dva velika stuba srpskog žurnalizma, koje su još pre 65 godina napravile jasan prodor ka modernom novinarstvu.
Ovo je, između ostalog, rekao ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, prilikom jučerašnje posete našoj redakciji.
- Generacije čitalaca su zahvaljujući “Večernjim novostima” imale dobar uvid u društvena zbivanja, a uprkos pojedinim krizama kroz koje su prolazile i danas uspevaju da opstanu i budu lider nečeg što je moderno, inovativno, brzo, gipko, pismeno, pametno i tematski artikulisano - kazao je Vukosavljević.
- Država mora da nađe način da reši delikatna vlasnička pitanja i stvori mehanizam u skladu sa zakonom, kojim “Novosti” neće biti sasvim prepuštene svirepom tržištu i liberalnom kapitalizmu. Odnosno, da se nađe rešenje da budu sačuvane kao baština srpskog novinarstva i da u budućnosti nastave da igraju svoju važnu ulogu.
Razgovor sa ministrom Vukosavljevićem biće objavljen u jednom od naših narednih brojeva.

IZVOR: "Večernje nvoosti"