Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Poziv za skup u Vranju

U četvrtak,  12. oktobra  u sali Načelstva  Pčinjskog upravnog okruga u Vranju, Matije Gubca 2, sa početkom u 11 časova, biće održan

OKRUGLI STO 
"Dostojanstvenim radom do profesionalog novinarstva" 
  Skup je deo istoimenog projekta koji je podržan sredstvima za sufinansiranje projekata iz budžeta grada Vranja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2017. godinu.
 Uvodničari Okruglog stola su:
Dragana Čabarkapa, predsednica SINOS
Miroslava Stošić, zamenica predsednice  SINOS
Pozivamo vas da učešćem doprinesete rešavanju brojnih problema u medijskoj sferi.
Organizator je Sindikat novinara Srbije.
DOSTOJANSTVENIM RADOM DO PROFESIONALOG NOVINARSTVAVećina medija na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou danas ne ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja. Prisutna je autocenzura kao ključni problem. Značaj realizacije projekta “Dostojanstvenim radom do profesionalnog novinarstva”-  koji je  dobio podršku na konkursu za sufinansiranje projekata sredstvima iz budžeta grada Vranja u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2017.  godini -  je u edukaciji novinara i medijskih radnika ali i članova medijskih udruženja, poslodavaca i lokalne samouprave da se jedino socijalno-ekonomskim dijalogom, koji vodi do potpisivanja kolekivnog ugovora, ostvaruju prava garantovana konvencijom Mor-a, Ustavom Srbije, Zakonom o radu. Učesnicima okruglog stola biće predočeno da postojanje institucije kolektivnog ugovora zaposlene novinare i medijske radnike čini manje ranjivim na političke pritiske. Nesporna je veza između obezbeđenja stabilnog radnog odnosa medijskih radnika i njihove hrabrije borbe za poštovanje novinarskog kodeksa, profesionalnih i etičkih standarda i ostvarivanja javnoginteresa u oblasti informisanja. To podrazumeva smanjenu autocenzuru kako bi građani Srbije, u skladu sa Zakonom o javnom informisanju, istinito, celovito i pravovremeno bili obavešteni o svim relevantnim događajima.
 To će biti postignuto podsticanjem novinara da se organizuju u sindikate, edukacijom o njihovim zakonskim pravim. Jačanjem sindikalnih organizacija novinari i ostali medijski radnici lakše će se izboriti za poboljšanje radnih prava. Bolji uslovi rada, veća plata i sigurnost radnog mesta, garantovani kroz kolektivne ugovore, ojačaće profesionalnu poziciju novinara. Novinar i medijski radnik koji ima podršku sindikalne organizacije usudiće se da se suprotstavi poslodavcu ukoliko smatra da se od njega traži da javnost ne informiše u skladu sa relevantnim činjenicama. Poštovanje novinarskog kodeksa obuhvata pravo novinara da ne pristaju na zahteve urednika i poslodavaca koji vode ka kršenju profesionalnih i etičkih standarda. I to mora biti precizirano u kolektivnom ugovoru. Da bi novinari bili borci za ostvarivanjejavnog interesa moraju biti borci i za ostvarivanje svojih prava. Značaj sindikalnog organizovanja je u masovnosti sindikata za ostvarivanje opštih i pojedinačnih ciljeva novinarske profesije i medijskih radnika. Povećanjem broja članova medijskih sindikata obezbediće se njihova reprezentativnost i mogućnost dabudu učesnici pregovora o kolektivnom ugovoru. Pristajanje na cenzuru, autocenzuru i strah od gubitka posla po njih(i profesiju) gori je i od samog gubitka posla. Okruglim stolovima sa učešćem medijskih radnika i medijskim izveštajima u debatu na ovu temu aktivnije treba uključiti i javnost. Cilj  je podstaći  novinare u Srbiji  da se izbore za svoju poziciju u skladu sa položajem koje naše kolege imaju  u Evropskoj uniji

IZVOR: SINOS