Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Upravni odbori RTS i RTV kompletni

RTS

 

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na sednici održanoj 29. septembra 2017. godine, izabrao je na dva upražnjena mesta u Upravnom odboru Radio-televizije Srbije, između više kandidata, Zorana Panovića, diplomiranog politikologa – novinara, i dr Nebojšu Krstića, lekara.
Na jedno upražnjeno mesto u Upravnom odboru Radio-televizije Vojvodine izabran je – Branko Bjelić, profesor univerziteta.

IZVOR: UNS