Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Mediji prepoznaju značaj usavršavanja digitalnih veština u medijskom sektoru

30.11.2021.
CESID

Spremnost da zaposlene u medijima pošalju na plaćene obuke koje bi za cilj imale unapređenje digitalnih veština i kompetencija u medijskom sektoru pokazuje 75% medija u Srbiji, među kojima je 55% medija koji ističu da je ovo važna tema za obuke i 20% medija koji bi bili spremni iako veruju da ima i bitnijih tema. Upitani da li bi oni kao medij bili spremni da sami organizuju ili plate obuke za svoje zaposlene koje bi za cilj imale unapređenje digitalnih veština i kompetencija, njih 27% kaže da su spremni i da veruju da je to jedna od važnijih tema za obuke, dok još 16% kaže da bi bili spremni iako veruju da ima i bitnijih tema. Ovo su nalazi iz istraživanja o tražnji za digitalnim veštinama i kompetencijama medijskih profesionalaca na medijskom tržištu Srbije koje je tokom leta realizovao Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID), uz podršku Misije OEBS u Srbiji. Istraživanje pokazuje veliki prostor za unapređenjem digitalnih veština, bez obzira na očit napredak u nekoliko poslednjih godina, a posebno za vreme pandemije koja je ubrzala sve digitalne procese unutar medija.Skoro polovina medija (njih 46%) veruje da je nivo digitalnih veština među njihovim kolegama u sektoru dobar, dve petine medija smatra da su digitalne kompeticije osrednje (40%), a 14% medija navodi da su digitalne veštine u medijskom sektoru odlične. Medijski profesionalci uočavaju zavisnost između nivoa digitalne pismenosti i kvalitetnijeg funkcionisanja medija pa tako 74% medija navodi da veća digitalna pismenost u velikoj meri može da doprinese kvalitetu rada medija. U pogledu tehničkih i IT veština, ukupno 70% medija prepoznaje potrebu za daljim usavršavanjem u oblasti montiranja snimljenog sadržaja u TV prilog ili u neki drugi video sadržaj za digitalnu platformu, 61% medija ima potrebu za obukama kada je u pitanju rukovanje tehničkom opremom koju koriste, dok 84% medija ima potrebu za obukama iz oblasti korišćenja platformi za razmenu sadržaja i saobraćaja. Kada je reč o PR, softverskim i dizajnerskim veštinama, 83% medija ističe potrebu obuka u oblasti kreiranja i postavke digitalnih strategija i planova i u oblasti zaštite bezbednosti oglašivača (brand safety), 84% medija ima potrebe za unapređenjem veština u korišćenju sistema merenja posećenosti medija (audience measurement), dok je korišćenje naprednih tehnoloških platformi (ad serving, programmatic platforms) za unapređenje prodaje oglasnog prostora na digitalnim kanalima prepoznato kod 84% medija. Da su im neophodne obuke iz korišćenja dizajnerskih programa kaže 78% medija, dok je 61% medija prepoznalo potrebu za obukama iz oblasti održavanja veb sajtova na nekoj od dostupnih platformi. Istraživanje je pokazalo da je kod planiranja obuka neophodno osigurati kontinuitet u obukama jer se, zbog dnevnih obaveza, brzo gubi korak s dramatično ubrzanim IT i tehnološkim promenama, kao i da je neophodno uvažiti generacijske razlike u medijima koje su uzrok različitih nivoa znanja zaposlenih, ali i njihove različite motivacije za učešćem u obukama. U planiranju obuka, pokazuje istraživanje, moraju da se uzmu u obzir specifičnosti vrste medija (TV, radio, štampa, onlajn portali), regionalna distribucija (nacionalno, regionalno, lokalno) i veličina, pošto su potrebe drugačije za male, srednje i velike medijske kuće.

IZVOR: CESID

Najnovije