Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

BIRN: Javni konkursi i komisije - medijska udruženja karika u lancu korupcije

12.09.2019.
Novac