Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Javnost nedovoljno obaveštena o tome kako se troši budžetski novac za medije

15.03.2018.
BIRN

 

Godišnje se potroši više miliona dinara na medijske projekte. BIRN-ovo istraživanje pokazuje da institucije nisu dovoljno transparentne u obaveštavanju javnosti o tome kako se ovaj novac troši. Indeks transparentnosti pokazuje da su institucije dostigle prosečan rezultat od 37% od mogućih 100%.
Rezultati izveštaja dobijeni su uvidom i analizom postojeće prakse (ne)objavljivanja relevatnih informacija i dokumentacije na internet prezentacijama javnih institucija.
„Podaci do kojih se došlo ovim načinom prikupljanja informacija predstavljaju samo prvi nivo analize transparentnosti, koji podrazumeva utvrđivanje da li  je i u kojoj meri ovaj vid potrošnje javnog novca moguće pratiti uvidom u veb-sajtove javnih institucija, a što je svakom zainteresovanom građaninu prvi vid dolaska do potrebih informacija”, rekla je Tanja Maksić iz BIRN-a.

 

IZVOR: BIRN