Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Grupa za slobodu medija – nova nada

16.11.2017.

Grupa za slobodu medija mogla bi da predstavlja nov oblik organizovanja medijskih radnika, imajući u vidu ozbiljan rezultat kojim je uspela da preokrene i tok nedavnog samita novinara iz regiona u Tirani, ocenila je Vera Didanović, novinarka nedeljnika NIN i koatuorka knjige “Paisvni aktivizam novinara”, nastale na seriji istraživanja o ulozi novinara u odbrani javnog interesa, profesije i deprekarizaciji rada.

Didanović je ukazala da Grupa za slobodu medija nije obuhvaćena njenim istraživanjem, koje je obuhvatilo dva ranija protesta “Novinari ne kleče” i “Podrži RTV”.
Prema nalazima isti ljudi među anketiranim novinarima koji su učestvovali u ovim okupljanjima – polovina njih išla je na skupove “Novinari ne kleče”, a petina na “Podržimo RTV” bili su raspoloženi da u potpunosti učestvuju u istraživanju o oblicima aktivizma medijskih radnika.
Kada je reč o ovakvoj vrsti aktivizma, generalnu podršku iskazuje 61 odsto anketiranih, 85 odsto smatra da je to dobar način odbrane dostojanstva profesije, 87 odsto da su protesti dobri radi upoznavanja javnosti sa situacijom u medijma, a oko 70 odsto ocenjuje da ta okupljanja jesu nešto i promenila u javnoj sferi. Čak 80 odsto uočava potrebnu za novim oblicima organizovanja i sindikalnog udruživanja.
“Bilo je i nekih ideja o formiranju nadtela koje bi davalo licencu novinarima za rad”, navela je Didanović, ocenjujući da su protesti postali sinonim za iskazivanje solidarnosti. A povodom pitanja zašto ta solidarnost nije dublja i jača, Didanović je citirala reči iz istraživanja koleginice Jasmina Kocijan, koja je preminula u međuvremenu, nakon što je preživela mobing u mediju u kome je radila - “da ne izgubimo buđav lebac”.
Tanja Jakobi, koja se bavila kapacitetom novinarskih udruženja, navela je da “slabost novinara i profesionalnih udruženja hrani jedna drugu i zajedno imaju sve manje snage”.
“Svi ginu, ali se svakom čini da gine manje od drugih”, kazala je Jakobi, dodajući da nema široke saradnje profesionalnih novinarskih sa srodnim udruženjima kao što su asocijacije izdavača i sindikata. Ukazala je i da profesionalna novinarska udruženja imaju mnogo istaknutiju poziciju u odnosu na sindikate, budući da su u izradi prethodne medijske strategije bili glavni sagovornici vlasti.
“Potrebna je mnogo šira koalicija da bi svi došli do nekog daha i klice promene nabolje”, zaključila je Jakobi.
Srećko Mihailović, sociolog i rukovodilac istraživanja, je izneo stanovište da pravi odraz javnog mnjenja u Srbiji nije ozbiljna štampa poput Vremena i NIN-a, nego da su to tabloidi.
“Zašto mislimo da su za takvu situaciju više odgovorni vlasnici tabloida nego medijska udruženja i sindikati”, pitao je Mihailović dodajući da je cela ideja da se iniciraju razgovori između sindikata i medijskih udruženja.
U seriji istraživanja, objavljenih u zborniku “Pasivni aktivizam novinara” koji je predstavljen danas u Medija centru i čiji je suizdavač i Dan graf, izdavač lista Danas, učestvovali su između ostalih i Đokica Jovanović, Miroslav Ružica, novinarka Danasa Zorica Miladinović…
IZVOR: UNS