Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Odgovor MKI povodom zajedničkog saopštenja UNS-a, Koalicije za slobodu medija i ANEM-a

09.07.2021.
Vlada

Prilikom izrade odluke o obrazovanju Radne grupe Ministrstvo kulture i informisanja je imalo u vidu odredbe Zakona o planskom sistemu Republike Srbije koji između ostalog predviđa da nadležni predlagač može, imajući u vidu rezultate konsultacija koje sprovodi tokom izrade dokumenta javnih politika, da donese odluku da u radnu grupu za izradu predviđenog dokumenta uključi reprezentativne predstavnike zainteresovanih strana i ciljnih grupa.

U skladu sa navedenom odredbom Ministarstvo je uputilo poziv državnim organima, institucijama, novinarskim i medijskim udruženjima, kao i organizacijama civilnog sektora za koje je smatralo da mogu da doprinesu izradi Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju i medijima.

Ministarstvo kulture i informisanja je najpre uputilo poziv za dostavljanjem predloga imena članova državnim organima i institucijama u čijoj se nadležnosti nalaze pojedini delovi zakona na kojim će radna grupa raditi dok su Ministarstvu novinarska i medijska udruženja uputila inicijativu za učešćem u radu Radne grupe za izradu Nacrta zakona. U skladu sa tim Ministarstvo je prihvatilo njihovu inicijativu i samoinicijativno pozvalo Fondaciju Slavko Ćuruvija, Fond za otvoreno društvo i Transparentnost Srbije da uzmu učešće u radu, od kojih je samo organizacija Transparentnost Srbije dostavila svoj predlog.

Ministarstvo je upućujući poziv sugerisalo da bi lice koje će predstavljati određenu instituciju, organizaciju ili udruženje zbog normativnih poslova trebalo da bude pravnik, ali je prihvatilo poslate predloge nemešajući se u odluke i verujući da je svaka organizacija poslala predstavnika koji je stručan po pitanju medijskih zakona. Ministarstvo je prihvatilo i sugestiju Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina da zbog njihove specifičnosti ovo telo ima dva člana u ovoj radnoj grupi.

Ministarstvo kulture i informisanja ni jednog trenutka nema dilemu da su svi predlagači članova radne grupe, ne ulazeći u kriterijume kojima su se rukovodili prilikom izbora, iz svojih redova poslali najkompetentnije osobe koje će svojim znanjem i radom doprineti izradi kvalitetnog dokumenta.

Ministarstvo podvlači da nema nameru da deli novinare, novinarska udruženja, niti da odvaja podobne ili etiketira nepodobne i da su svi koji žele da rade na unapređivanju sistema javnog informisanja u našoj zemlji dobrodošli.

IZVOR: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije