Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

RTV preti blokada računa

26.06.2018.
RTV

Gubitak Radio-televizije Vojvodina u 2017. godini iznosio je 131 milion dinara, a ukupna dugovanja iznose više od 650 miliona dinara, usled čega pokrajinskom javnom medijskom servisu preti blokada računa jer nije u stanju da se komercijalno zadužuje, objavio je Vojvođanski istraživačko-analitički centar (VOICE).
Kako se navodi u finansijskom izveštaju za prošlu godinu, JMU RTV je 2017. završila sa ukupnim gubitkom od 131,14 miliona dinara, a taj trend nastavljen je i u prvom kvartalu ove godine, pošto je već zabeležen gubitak u iznosu od 12,9 miliona dinara.
Ukoliko bi RTV nastavio da na ovaj način posluje, izgledi da doživi bankrot sve su realniji, upozorava VOICE. Poredeći poslovanje JMU RTV za 2017. godinu sa poslovanjem u 2016. godini, može se primetiti pad poslovnih prihoda u iznosu od 6,84 miliona dinara. Pad prihoda je primetan u prodaji proizvoda i usluga, kao i u prihodima od subvencija, dotacija i donacija. Posebno treba istaći da je pad u iznosu od 5,95 miliona dinara evidentiran na prihodima od prodaje reklamnog vremena.
Podaci do kojih je ranije došao VOICE, takođe su pokazivali da je pokrajinski javni medijski servis na putu da bankrotira jer su poslovni prihodi u 2016. godinu bili umanjeni za neverovatnih 1,6 milijardi dinara u odnosu na 2014. godinu.
Gledajući stanje ukupnih obaveza na kraju prvog kvartala ove godine, obaveze RTV prema dobavljačima iznosile su 146,6 miliona dinara, bankama se dugovalo 286 miliona, dok su potraživanja Ministarstva finansija Srbije iznosila 220 miliona dinara, a reč je o beskamatnim pozajmicama, koje je RTV uzeo radi likvidnosti na kraju prošle godine.
„Trenutno iznos obaveza RTV prelazi pomenutih 650 miliona dinara, od čega je 364,4 dospelo, a 306,4 miliona dospeva do polovine 2019. JMU se suočava sa rizikom blokade računa. Zbog toga su mogućnosti daljeg komercijalnog zaduživanja radi finansiranja osnovne delatnosti iscrpljene“, piše u zaključku Upravnog odbora u koji je VOICE imao uvid.
Upravni odbor je na sednici 13. aprila konstatovao da su mere štednje dovele do pojave negativnih efekata na nesmetanu realizaciju programa, s obzirom na to da je većina nabavki odložena i da nije moguće obezbediti osnovna ulaganja u proizvodnju programa.
„Ovome treba dodati i činjenicu da više od tri četvrtine zaposlenih ostvaruje zaradu ispod republičkog proseka, prosek u RTV u januaru ove godine iznosio je 45.873 dinara, i da postoji objektivna opasnost da RTV neće biti u mogućnosti da redovno isplaćuje zarade i naknade zaposlenima na postojećem nivou“, navodi Upravni odbor RTV Vojvodina.
IZVOR: FONET