Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

ETV: Pustićemo signal Kanala 9 ali se obaveze moraju izmiriti

23.05.2018.
ETV

U želji da široka i stručna javnost budu tačno informisane, JP Emisiona tehnika i veze, povodom nedavnog gašenja signala Kanal 9 Novi Sad, ističe da je jedini razlog za gašenje signala TV Kanala 9 Novi Sad nagomilani dug za pruženu uslugu JP Emisiona tehnika i veze (ETV) u iznosu od 2.450.917.53 dinara, koji godinu dana pored molbi i poziva nije plaćen. Ovakava odluka JP Emisiona tehnika i veze predstavlja zakonsku obavezu preduzeća i primenjuje se bez ikakve selekcije.
Napominjemo da nikakvog naloga za gašenje Kanala 9 nije bilo, a posebno je neukusno pominjati kao razlog događaje od pre nekoliko godina, kojih se niko ne seća i zbog kojih niko nije trpeo nikakve posledice.
Takođe, ovom prilikom ističemo da nam nije poznato šta rade druge ustanove, od poreskih do sudskih, niti naše preduzeće ima bilo kakve veze sa njihovim delovanjem. Sem isključivo zakonskih, razloge ne treba tražiti ni u jednoj drugoj sferi.
U obostranom interesu, i našem i interesu naših korisnika, je da u svakodnevnoj komunikaciji prevaziđemo probleme njihove nelikvidnosti.
I pre nego što smo saznali za štrajk gospođe Pavlović, direktorke TV Kanala 9, odlučili smo da ovoj televiziji ponudimo da svoje obaveze ispuni u 24 mesečne rate, i danas smo to učinili.
Prispele obveze se moraju izmiriti, što predstavlja, pominjemo još jednom, zakonsku obavezu, ali računamo da ova ponuda treba da bude osnova rešanja trenutne situacije i razlog za prestana kštrajka gospođe Pavlović. Da oprostimo dug ne možemo, ali računamo da ova ponuda može da bude i dobar razlog za prestanak štrajka.
U skladu sa ponudom, signal Kanala 9 će biti odmah pušten.
IZVOR: UNS