Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

VOICE: Kako se na tender za izgradnju zgrade RTV javio samo jedan ponuđač

21.09.2017.
RTV

Programski direktor organizacije Transparentnost Srbija Nemanja Nenadić izjavio je da je "razlog za alarm" činjenica da se za izgradnju nove zgrade Radio-televizije Vojvodine (RTV), posao vredan blizu 800 miliona dinara, javio samo jedan ponuđač.

Samo jedna pristigla ponuda na tenderu vrednom blizu 800 miliona dinara – to je razlog za alarm, naročito u vremenu kada privrednici kukaju kako nema dovoljno posla, rekao je Nenadić za Vojvođanski istraživačko-analitički centar (VOICE).
Prema njegovim rečima, taj alarm pre svega znači da je neophodno da naručilac preispita svoje postupanje i da sagleda šta je uradđeno pogrešno.
"Da li su, na primer, dodatni uslovi za učešće na tenderu postavljeni previše strogo, da li se naručilac potrudio da informacija o raspisanom tenderu dođe do što većeg kruga potencijalnih izvođača, ne samo u Srbiji, već i u okruženju.
Da li je, pre nego što je nabavka uopšte započeta, ispitao tržište i proverio koliko postoji firmi u Srbiji koje ispunjavaju uslove poziva, s obzirom na hroničnu nesolventnost, reference i kapacitete", kazao je Nenadić.
On nije isključio ni mogućnost da je na epilog minulog tendera uticao zapravo dogovor izmedju samih firmi.
"Nepoželjna situacija – samo jedna ponuda – koja obično rezultira time da se na kraju dobije manji kvalitet ili plati veća cena, može nastati i bez krivice naručioca. Naime, ako je tržište potencijalnih izvođača radova veoma malo, a interesi učesnika isprepleteni, onda je sasvim moguć i scenario u kojem se potencijalni takmaci unapred dogovore kako ne bi kroz konkurenciju obarali jedni drugima cenu. Takve podele tržišta su nedopuštene i kažnjive, ali se veoma retko gone i teško dokazuju", objasnio je Nenadić.
Oba tendera u vezi s izgradnjom nove zgrade RTV-a, ukupne procenjene vrednosti od oko 800 miliona dinara, okončani su nedavno svega dve nedelje nakon otvaranja ponuda, a na oba tendera pristigla je samo po jedna ponuda.
"Iako je u pitanju projekat za koji, valjda, niko nije zainteresovaniji od samog RTV-a, Pokrajinska vlada odlučila je da sprovodjenje tenderskog postupka za izgradnju bude prepušteno isključivo Upravi za kapitalna ulaganja (UKU) AP Vojvodine. A u ranijim komisijama za sprovođenje javnih nabavki u vezi s uklanjanjem ruševina sedeli su i predstavnici RTV i UKU, s tim što je RTV imao većinu članova", naveo je VOICE.
Odluku o tome da sprovodjenje tendera za izgradnju u potpunosti prepusti UKU, Pokrajinska vlada je donela 17. maja, i to isključivo zbog, kako je za VOICE rekao predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović, procene da bi UKU tenderski postupak mogo da sprovede "brzo, efikasno i kvalitetno".
S ponudom od 784,8 miliona dinara i rokom za završetak radova od 480 dana, posao je dobila grupa ponuđača: SMB-gradnja iz Subotice (kao nosilac posla) i firme Proing, Modulor, Karin komerc MD i MPP "Jedinstvo", uz dva podizvođača (Elsing group i Fitiš-Ju). I na tender za izbor stručnog nadzora na izgradnji zgrade RTV-a stigla je samo jedna ponuda od 12,2 miliona dinara, a ugovor o javnoj nabavci je dodeljen novosadskom Institutu za zaštitu na radu.
IZVOR: VOICE