Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Rukovodstvo RTV da vrati smenjene urednike i novinare na njihove pozicije

31.05.2017.

Sindikat "Nezavisnost" Javne medijske ustanove Radio-televizije Vojvodina zahteva od Upravnog odbora i rukovodstva pokrajinskog javnog servisa da postupe po sudskoj odluci i odmah stave van snage sve odluke koje su donete posle nelegalne smene programskog direktora RTV Slobodana Arežine.
Sudskom odlukom smena Arežine proglašena je nezakonitom, a RTV-u je naloženo da ga vrati na funkciju sa koje je razrešen.
Zahtevamo da se svi novinari i urednici koji su posle te odluke smenjeni ili preraspoređeni, bez ikakavog obrazloženja, odmah vrate na pozicije koje su tad imali.
Sudska presuda u sporu Arežine i RTV je snažan argument za sve one koji su bili meta "čistke" u televiziji, ali obaveza rukovdstva RTV da se njihovim vraćanjem na poslove koje su obavljali vrati u okvire zakonitog i profesionalnog poslovanja.
Podsećamo da je nakon smene Slobodana Arežine u maju prošle godine, preko noći smenjen velik broj urednika i novinara koji su nosili Informativni program ove kuće, usmenim nalogom i bez ikakvog obrazloženja.
Ta čistka, ne samo da je bila nezakonita, što se potvrđuje i ovom sudskom odlukom, nego je dovela i do urušavanja ugleda, profesionalizma i gledanosti programa RTV, odnosno poverenja građana u pokrajinski javni servis.     
Sindikat "Nezavisnot" poziva rukovodstvo i Upravni odbor da se odupru političkim pritiscima i da se odmah prestane sa kršenjem radnih prava zaposlenih koji su smenjivani u atmosferi "političkog obračuna".
Podsećamo rukovodstvo i Upravni odbor RTV da pokrajinski javni servis ne sme da polaže računa politčkim akterima već isključivo građanima koji ga finansiraju, te da ni pod kojim uslovima u ime nečijih političkih ambicija krši radna prava zaposlenih neosnovanim degradiranjem, šikaniranjem i mobingom koji se u ovoj kući sprovode prethodnih godinu dana.
IZVOR: UNS