Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

SINOS RTV PONOVO PISAO ANI BRNABIĆ: PLATE ZAPOSLENIMA POVEĆATI ZA 12,5 POSTO

29.05.2023.

Sindikat novinara Srbije – podružnica RTV, u novom dopisu  predsednici Vlade RS  insistira na povećanju zarada u ovoj Javnoj medijskoj ustanovi. Tekst dopisa prenosimo u celini:

Poštovana,

Dana 27. 04. 2023. obratili smo Vam se sa Dopisom kao reprezentativni sindikat osnovan kod poslodavca Javna medijska ustanova "Radio-televizija Vojvodine" pa još jednom želimo da ukažemo na sledeće:

Zakonom o budžetu Republike Srbije (Sl. Glasnik RS" br. 138/2022) propisano je da će se u 2023. godini zaposlenima kod korisnika budžetskih sredstava, odnosno korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje plate povećati za 12, 5 %.

Takva odluka je evidentno doneto zbog visoke stope inflacije, kao i teškog položaja zaposlenih u javnim preduzećima, pa su zaposlenima u javnim preduzećima u Srbiji,  uvećane plate za 12, 5%.

Međutim, zaposelenima u Javnoj medijskoj ustanovi "Radio-televizija Vojvodine" nisu uvećane plate. 

Rukovodstvo Javne medijske ustanove "Radio televizije Vojvodine" nije zaposlenima a ni reprezentativnim sindikatima, ponudilo jasno i precizno saopštenje, zbog čega zaposlenima u JMU "Radio -  televizija Vojvodine" nije uvećana plata za navedeni procenat.

Uzimajući u obzir da JMU RTV nije tretiran kao deo Javnog sektora kojem su zarade od 1.1.2023. uvećane za 12,5 odsto Sindikat novinara Srbije – Sindikalna organizacija "Radio Novi Sad" je na sastanku sa predstavnicima rukovodstva JMU RTV tražio da Poslodavac, insistira na tome da i JMU RTV, kao korisnik budžetskih i javnih sredstava treba da dobije navedeno uvećanje zarade od 12,5 odsto ali od Poslodavca nismo dobili povratnu informaciju da li se tim povodom obraćao Vladi Republike Srbije.

Ovim putem želimo da napomenemo da je JMU RTV korisnik kako budžetskih, tako i korisnik javnih sredstava, obzirom da se delom finansira iz pretplate koju plaćaju građani a delom iz budžetskih sredstava.

Smatramo da je neprihvatljivo stanovište države da Javna medijska ustanova "Radio televizija Vojvodine" nije javno preduzeće i da se povećanje plata zaposlenima u javnom sektoru, ne odnosi i na Javnu medijsku ustanovu osnovanu na teritoriji Vojvodine, a pogotovo što je godinama unazad u godinama fiskalne konsolidacije JMU RTV u potpunosti bila obuhvaćena merilima i pravilima koja su važila za sva javna preduzeća u Republici Srbiji (umanjenje plata 10 %) .

Sa iznad navedenim u vezi, a obzirom da država u prethodnom periodu  nije odobrila povećanje pretplate za javni servis Sindikat novinara Srbije – Sindikalna organizacija "Radio Novi Sad" poziva Vladu Republike Srbije da prihvati predlog Sindikata za povećanje pretplate kako bi se finansijska situacija u JMU RTV konsolidovala.

Takođe, Sindikat novinara Srbije – Sindikalna organizacija "Radio Novi Sad" ističe da u JMU postoje zaposleni koji su obespravljeni dugi niz godina, od kojih neki zaposleni preko 20 godina naizmenično rade, delom po osnovu ugovora o radu, a delom po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova. Takvoj kategoriji zaposlenih, je zbog zabrane zapošljavanja u javnom sektoru tj. ograničavanja zapošljavanja u javnom sektoru u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, onemogućeno da ostvare svoja prava.

Stoga, Sindikat novinara Srbije – Sindikalna organizacija "Radio Novi Sad"  poziva  Vladu Republike Srbije da dozvoli zapošljavanje takve kategorije zaposlenih, nevezano za Zakon o budžetskom sistemu, čime bi rešila pitanje radnog odnosa za navedenu kategoriju zaposlenih.

Na navedene nepravilnosti kod Poslodavca je ukazala i Državna Revizorska Institucija, kao i Inspekcija, prilikom kontrole poslovanja JMU "Radio -  televizija Vojvodine".

Unapred se zahvaljujemo na razumevanju i molimo Vas za odgovor.

U potpisu: v.d. predsednika Siniša Otašević

Autor: SINOS - RTV  Izvor: SINOS

 

Najnovije